Kammarrätterna. K.M:t har 5 okt. 1973 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Bo Mollstedt att fr. o. m. 1 jan. 1974 vara kammarrättslagman i kammarrätten i Sthlm.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    21 sept. 1973 utnämnt ass. i Svea hovr. Harry Tjernberg att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bernt Ohlin att vara rådm. i Västerås tr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Borås tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Björn Karlén att vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Carl Jesperson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Uddevalla tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Göran Stigenberg samt ass:a i Svea hovr. Åke Holmberg, Lars Frostensson, Håkan Wikström och Claes-Göran Djurberg att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Södertörns tr, ass. i Svea hovr. Claes-Johan Holm utt bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr, 28 sept. 1973 utnämnt och förflyttat lagm. i Tössbo o. Vedbo tr Olof Börjeson till tjänsten som lagm. i Vänersborgs tr fr. o. m. 1 jan. 1974,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Bengt Widén att fr. o. m. 1 jan. 1974 vara rådm. i Norrköpings tr,
    s. d. förordnat rådm. i Bo 5 i Växjö tr Rolf Hammarström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Co 1 i tr samt
    5 okt. 1973 förordnat rådm. i Sthlms tr Axel Öberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsrådm. i tr.

 

Polisväsendet. K.M:t har
    21 sept. 1973 förordnat polissekr. i Kiruna polisdt Bengt Enander att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Malungs polisdt samt
    5 okt. 1973 förordnat polismäst. i Eslövs polisdt Arne Paulsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Täby polisdt.

 

Allmänna advokatbyråerna. K.M:t har 5 okt. 1973 förordnat adv. Bertil Berglund att vara chef för allm. advokatbyrån i Haparanda.

 

Fideikommissnämnden. K.M:t har 5 okt. 1973 förordnat dep.sekr. i justitiedep:t Karl Gustaf Grönhagen till chef för kansliet hos fideikommissnämnden fr. o. m. 1 jan. 1974.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits, 5 okt. 1973 Staffan Bergling, Stockholm, Björn Karstensson, Karlskrona, Håkan Sjöman, Värnamo, och Göran Walander, Stockholm, samt 9 nov. 1973 Svante Arenius, Linköping, Hans Dahlbeck, Stockholm, Tor Drape, Uppsala, Ulf Ekström, Ängelholm, Claes Essén, Stockholm, Lennart Fogel, Sollentuna, Hans Jender, Stockholm, Sten-Åke Larsson, Uddevalla, Jan Lindberg, Stockholm, och Hans Lindell, Malmö.