Birger Ekebergs fond. Fonden hade vid utgången av år 1971 tillgångar till ett värde av 63 888: 01. Avkastningen under året uppgick till 3 166: 35. Från fonden utdelades 500: — till Juridiska Föreningen i Lund. Ang. fondens ändamål se SvJT 1952 s. 494.

H. D-s

 

Stiftelsen Staten och rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1973 torde vara stiftelsen tillhanda senast 20 mars 1973 under adress Stockholms universitet, Box 6801, 113 86 Stockholm.

 

 

 

Ny professor. K. M:t har 13 okt. 1972 till professor i processrätt vid universitetet i Uppsala fr. o. m. 14 okt. 1972 utnämnt bitr. professorn vid universitetet J. Robert Boman.
    Prof. Boman är född i Lugnvik, Ångermanland, 15 febr. 1926. Efter studentexamen i Härnösand 1945 blev han vid universitetet i Uppsala jur. kand. 1952 och jur. lic. 1960 samt promoverades efter disputation till jur. doktor där 1964. Sedan han sistnämnda år förordnats till docent i processrätt vid universitetet blev han preceptor (sedermera bitr. professor) där 1966. Han har av trycket utgivit "Om åberopande och åberopsbörda i dispositiva tvistemål" (1964) samt publicerat artiklar och recensioner i processrättsliga ämnen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    28 sept. 1972 förordnat fisk. i Svea hovr. Lars Annerén att biträda i dep:t,
    2 okt. 1972 förordnat hovr.ass. Bertil Werner att vara expert i utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna,
    13 okt. 1972 förordnat ass. i Göta hovr. Bengt Widén att biträda i dep:t,
    20 okt. 1972 förordnat prof. Sven-Erik Johansson att. vara expert i köplagsutredningen,

 

Personalnotiser 95    25 okt. 1972 förordnat hovr.ass. Peder Baagøe att vara bitr. sekr. i vattenlagsutredningen,
    27 okt. 1972 förordnat kammarrättsfisk. Lars Hemmingsson att biträda i dep:t,
    s. d. förordnat hovr.rådet Gunnar Grönvall att vara expert i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet,
    31 okt. 1972 förordnat prof. Börje Cronholm, överläk. Eva Johansson och bitr. överläk. Rolf Lindelius att vara experter i utredningen om behandling av psykiskt avvikande,
    3 nov. 1972 förordnat hovr.ass. Carl-Johan Cosmo och kanslisekr. Örjan Sjögren att vara experter i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten,
    10 nov. 1972 förordnat avd.dir. Sten-Erik Wallin att vara expert i vattenlagsutredningen samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Ann-Christine Zachrisson att biträda i dep:t.
Statsrådet Lidbom har
    2 okt. 1972 förordnat hovr.rådet Christer Rune som sakk. i utredningen för översyn av lagstiftningen om företagsinteckning, till experter i utredn. förordnat kanslirådet Karl Axel Löfberg, rådmännen Jan Heuman och Inga-Britt Törnell, hovr.ass. Lars-Göran Åsbring och bankdir. Joar Nordén samt förordnat hovr.ass. Rolf Liljeqvist till sekr. i utredningen samt
    16 okt. 1972 till experter i utredningen ang. lagstiftning om konsumentskydd vid privat serviceverksamhet förordnat hovr.rådet, KO:s ställföreträdare Hans Bergqvist, prof. Jan Hellner, civilekonomen Lars Hillbom, dir. Ernst Olaf Holm, avd.dir. Nils Ringstedt och dir. Per Wallin samt förordnat hovr.ass. Olov Hertzman till sekr. i utredningen.