Högsta domstolen. K. M:t har
    13 okt. 1972 förordnat e. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Bergendal och e. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Hans Palmcrantz att vara rev.sekr.,
    3 nov. 1972 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Lindell att vara rev.sekr. samt
    s. d. förlängt förordnandet för rådm. i Varbergs tr Nils-Erik Nelfelt att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    13 okt. 1972 förordnat hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Ingrid Andersson att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat byrådir. i Göta hovr. Magnus Carlquist att inneha långtidsvik. på tjänsten som avd.dir. i hovr. f. Övre Norrland fr. o. m. 1 febr. 1972 samt
    27 okt. 1972 förlängt förordnandet för hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Erik Ameln att inneha långtidsvik. på en lagm.tjänst i hovr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    6 okt. 1972 förordnat hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Övre Norrland Nils Lindroth att inneha långtidsvik. på lagm.tjänsten i Lindesbergs tr,
    s. d. förordnat rev.sekr. Ulf af Klintberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Vänersborgs tr,
    20 okt. 1972 förordnat ass. i Göta hovr. Sven-Ivar Forss att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Jönköpings tr,
    3 nov. 1972 förlängt förordnandet för ass. i Malmö tr Thorsten Lindelöf att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Lunds tr,
    17 nov. 1972 förordnat t.f. rådm. i Södertörns tr, rev.sekr. Göran Atmer att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Gbgs tr, ass. i tr Alf Grahn att vara rådm. i tr samt
    s. d. förordnat ass. i Gbgs tr Barbro Sjösten att vara e. rådm. i tr.