96 PersonalnotiserKammarrätterna. K. M:t har
    10 nov. 1972 förordnat fisk. i kammarrätten i Gbg Anders Ahlquist att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten,
    17 nov. 1972 utnämnt t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm, reg.rättssekr. Bengt Bergman att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. förordnat bitr. sekr. i riksdagens skatteutskott, fisk. i kammarrätten i Sthlm Bo Eriksson och fisk. i samma kammarrätt Jan Francke att vara kammarrättsassessorer i kammarrätten.

 

Domstolsväsendets organisationsnämnd. K. M:t har
    3 nov. 1972 till ledamöter i styrelsen för nämnden t. o. m. 30 juni 1974 förordnat adv. Wiggo Lund, rättshjälpsanstalten i Gävle, och generalsekr. i Sveriges advokatsamfund adv. Lennart Reuterwall samt till ers. för Lund och Reuterwall i nu nämnd ordning förordnat adv. Sven-Inge Söderberg, Tornedalens rättshjälpsanstalt, och adv. Bengt Bergendal, Göteborg,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Ulf Arrfelt att vara chef för enhet hos nämnden samt
    s. d. förordnat dep.sekr. i finansdep:t Sven-Erik Tengvall att fr. o. m. 1 jan. 1973 t. v. vara chef för enhet hos nämnden samt att vara ställföreträdare för chefen för nämndens kansli.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    6 okt. 1972 förordnat polissekr. i Helsingborgs polisdt Bo Helgesson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Hagfors polisdt,
    10 nov. 1972 förordnat t. f. byråchefen i Sthlms polisdt, avd.dir hos rikspolisstn Sven-Åke Hjälmroth att vara byråchef i dt samt
    1 dec. 1972 utnämnt polismäst. i Mora polisdt Olof Styrman att vara polismäst. i Kiruna polisdt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 23 nov. 1972 utnämnt distr.åkl. i Falu åkl.dt Gunnar Bengtlars att vara chefsåkl. i dt.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har fisk. i hovr. f. Västra Sverige Dan Fernqvist förordnats som byrådirektör fr. o. m. 1 okt. 1972, kammaråklagaren i Sthlms åkl.dt Göran Salmonson som föredragande fr. o. m. 15 nov. 1972 samt byrådirektören Charlotte Meyer som avd.direktör fr. o. m. 1 jan. 1973.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits, 10 nov. 1972 Sven Jernryd, Lund och Hans Jonsson, Karlskrona, samt 15 dec. 1972 Lars Björnberg, Varberg, Birger Brännvall, Västerås, Claes Hjelm, Göteborg och Hans-Elof Olsson, Göteborg.

 

Trycklov 4.1.73.