Deuxiémes Journées juridiques franco-nordiques var det andra fransk-nordiska juristmötet ordnat av Société de législation comparée i Paris och de nordiska samfunden för jämförande rättsforskning (om det första mötet, se SvJT 1972s. 75). Mötet hölls den 6—10 nov. 1973 i Paris.
    Kollokviets ämne var "marknadens rättsliga reglering" från civilrättslig, offentligrättslig och straffrättslig synpunkt. Deltagare var fjorton jurister från Danmark, Finland, Norge och Sverige samt från fransk sida ett trettiotal domare, förvaltningsjurister, advokater och rättsvetenskapsmän. Tre rapporter från nordisk sida och lika många från den franska värdorganisationen låg till grund för arbetet.
    Kollokviet inleddes på kvällen den 6 nov. med en mottagning i Société delégislation comparée's lokaler (28, rue Saint-Guillaume, Paris 7). Den 7 nov. diskuterades konsumentskyddslagstiftningen på grundval av en rapport av prof. Ulf Bernitz och den franske professorn R. Savy. En redogörelse för finska förhållanden lämnades av prof. Tore Modeen, Åbo. Diskussionen visade det starka franska intresset för konsumentombudsmannens verksamhet. Konkreta uppgifter om denna lämnades av avdelningsdirektören vid KO-ämbetet Hans

168 Nordiskt och internationelltStenberg. På eftermiddagen samma dag mottogs de nordiska deltagarna i Conseil d'Etat och fick en grundlig genomgång av dess organisation och arbetssätt.
    Torsdagen den 8 nov. ägnades åt en utfärd till Versailles. Följande dag diskuterades konkurrenslagstiftningen. Rapportörer var prof. M. Koktvedgaard från Köpenhamn och den franske professorn A. Pirovano. Samma dag mottogs de nordiska deltagarna i justitieministeriets lokaler av den franske justitieministern, M. Taittinger.
    Lördagen den 10 nov. avsåg diskussionen de straffrättsliga reglerna om falska ursprungsbeteckningar, tillsatser till livsmedel o. d. För den nordiska rapporten svarade prof. B. Godenhielm från Helsingfors, för den franska ledamoten av kassationsdomstolen R. Combaldieu. Kollokviet avslutades samma kväll med en bankett.
    Innan deltagarna åtskildes meddelade prof. Godenhielm, att det finska sällskapet för jämförande rätt är berett att om två år inbjuda till "Troisièmes Journées" i Finland. Det år 1971 tagna initiativet till återkommande möten mellan franska och nordiska jurister synes därmed ha krönts med framgång åtminstone för de närmast kommande åren.
                                                                                                                                             S. S.