Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    29 nov. 1973 tillkallat justitiekanslern Ingvar Gullnäs, tillika ordf., avd.dir. Erik Lindgren, byråchef Åke Lundborg, hovr.pres. Karl Sidenbladh och lagm. Carl-Anton Spak som sakk. i utredningen om organisationen av den centrala förvaltningsmyndigheten för domstolsväsendet m. m.,
    30 nov. 1973 förordnat hovr.fisk:a Bo Broomé och Claes Eklundh att vara

174 Personalnotiserexperter och hovr.fisk. Göran Regner att vara bitr. sekr. i utredn. om regleringen i grundlag av skyddet för enskildas fri- och rättigheter m. m.,
    4 dec. 1973 förordnat tingsfisk. Claes Lindskog att vara sekr. i utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna,
    17 dec. 1973 förordnat dir. Olof Burman att vara expert och krim.vårdsinsp. Hans Brännström att vara sekr. i utredn. om indelningsfrågor och arbetsformer inom kriminalvårdens frivårdsdistrikt i Sthlm, Gbg och Malmö,
    28 dec. 1973 förordnat fisk. i Svea hovr. Henning Isoz att biträda i dep:t,
    s. d. förordnat hovr.fisk. Lars Eklycke att vara sekr. i utredn. om organisationen av den centrala förvaltningsmyndigheten för domstolsväsendet m. m.,
    s. d. förordnat byråchefen Nils-Uno Fornander att vara expert i kommittén för kriminologisk behandlingsforskning,
    4 jan. 1974 tillkallat reg.rådet Magnus Sjöberg som sakk. för att se över brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet,
    s. d. tillkallat just.rådet Erik Nyman, tillika ordf., docenten, led. av riksdagen Ola Nyquist och chefred. Olle Svensson som sakk. för att utreda frågan om skydd för meddelares anonymitet vid beslag och husrannsakan,
    9 jan. 1974 förordnat fisk. i Svea hovr. Arne Nyberg att biträda i dep:t samt
    10 jan. 1974 förordnat dir. Karl-Henrik Ekberg, författaren Margareta Ekström, förste omb.man Carl-Hugo Hernlund och red. Olle Petrini att vara experter i massmedieutredningen.
    Statsrådet Lidbom har
    2 jan. 1974 förordnat hovr.ass. Bengt Malmström att vara sekr. i utredn. om utländska övertaganden av svenska företag,
    3 jan. 1974 förordnat byråchef Sven Leffler att vara expert i utredn. ang. ny lagstiftning om befordran med järnväg samt
    7 jan. 1974 förordnat kanslisekr. Mikael Ankers och dir. Olle Östling att vara experter i kreditköpkommittén och dep.sekr. Bjarne Almström att vara expert i konsumenttjänstutredningen.