Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 14 dec. 1973 förordnat t.f. dep.rådet i dep:t Claes-Eric Norrbom att vara dep.råd i dep:t.

 

Finansdepartementet. K. M:t har
    20 dec. 1973 förordnat dep.rådet i dep:t Olof Lindberg att vara exp.chef i dep:t samt
    28 dec. 1973 förordnat kanslirådet i dep:t Sven Gunnarsson att vara dep.råd i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. K. M:t har
    28 dec. 1973 förordnat kanslirådet i dep:t Gunnar Svensson att till utgången av mars 1974 inneha långtidsvik. på en dep.rådstjänst i dep:t samt att därefter vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat byråchefen vid universitetskanslersämbetet Johnny Andersson att till utgången av mars 1974 inneha långtidsvik. på en kanslirådstjänst i dep:t samt att därefter vara kansliråd i dep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. K. M:t har
    14 dec. 1973 förordnat utredningschefen hos Svenska Metallindustriarbetareförbundet Allan Larsson att vara statssekr. i dep:t samt
    20 dec. 1973 förordnat länsrådet vid länsstyrelsen i Västerbottens län Bengt Thufvesson att vara dep.råd i dep:t.

 

Bostadsdepartementet. K. M:t har 20 dec. 1973 förordnat avd.dir. hos kriminalvårdsstyrelsen Olle Kullén och dep.sekr. i civildep:t Sture Persson att vara kansliråd i dep:t.

 

Kommundepartementet. K. M:t har
    20 dec. 1973 förordnat kanslirådet i civildep:t Lars Eric Ericsson att vara stattssekr. i dep:t,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Erik Neergaard att vara exp.chef/rättschef i dep:t samt

Personalnotiser 175    s. d. förordnat sekr. hos Svenska kommunförbundet Carl-Gunnar Peterson att inneha långtidsvik. på en kanslirådstjänst i dep:t.