Högsta domstolen. K. M:t har
    14 dec. 1973 på begäran entledigat just.rådet Nils Joachimsson vid utgången av april 1974 samt
    20 dec. 1973 förordnat ass. i Svea hovr. Hans Björkegren och t.f. rådm. i Svartlösa tr Åke Sundström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    28 dec. 1973 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt exp.chefen i civildep:t, ass. i Svea hovr. Stig Brink, exp.chefen i justitiedep:t, sekr. i Sthlms tr Lars-Olov Hillerudh och rev.sekr. Claes Göran Palmgren samt
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Mona Tjulander, Staffan Sandström, Carl Rudolf Nyström och Sture Stenström, i Göta hovr. fisk. Hans Corell samt i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Erik Tersmeden och Jean Andréasson.

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    7 dec. 1973 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Sven Palme att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som ass. i kammarrätten,
    20 dec. 1973 förlängt förordnandet för ass. i kammarrätten i Gbg Stig Granqvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten samt
    s. d. förlängt förordnandet för länsass. hos länsstyrelsen i Malmöhus län Inga Anderson att inneha långtidsvik. på en tjänst som ass. i kammarrätten i Gbg.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    7 dec. 1973 förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Åke Sundström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr,
    14 dec. 1973 utnämnt och förflyttat rådm. i Halmstads tr Agge Gustafsson till tjänst som rådm. i Hallands södra tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Hallands södra tr Kettil Wullt till tjänst som rådm. i Halmstads tr,
    20 dec. 1973 utnämnt rådm. i Sthlms tr Gunnar Sterner att vara lagm. i Handens tr,
    s. d. förordnat rådm., tillika avd.ordf., i Norrköpings tr Georg Danckwardt att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i tr,
    s. d. förordnat rådm. i Norrköpigns tr Helge Olsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    28 dec. 1973 utnämnt och förflyttat rådmännen i Södertörns tr Rune Dahnell, Göran Zetterquist och Björn Jansson till tjänster som rådm. i Handens tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådmännen i Södertörns tr, ass:a i Svea hovr. Carin Adlercreutz och Claes-Johan Holm samt ass. i Svea hovr. Nils Widborg att vara rådmän i Handens tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Linköpings tr, ass. i tr Gustav Carlsson att vara rådm. i Lidköpings tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Härnösands tr, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Erik Ljungkvist att vara rådm. i Sala tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Piteå tr, ass. i hovr. f. Övre Norrland Jan Rebane att vara rådm. i Sunne tr,
    s. d. utnämnt ordf. i hyresnämnderna f. Hallands län, Gbgs och Bohus län samt Älvsborgs län, ass. i hovr. f. Västra Sverige Anders Ligner att vara rådm. i Mölndals tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Karlskrona tr Lars-Olov Janzén att vara rådm. i tr,
    s. d. förlängt förordnandena att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr för hyresrådet Nils Genell samt ass:a i Svea hovr. Ingemar Hägglund, Gillis Zingmark, Lars Frostensson, Håkan Wikström och Claes-Göran Djurberg samt

176 Personalnotiser    s. d. förordnat t.f. rådm. i Uppsala tr, ass. i Svea hovr. Björn Flink att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Sthlms trsamt ass. i hovr. Ingrid Fernström och t.f. ass. i hovr. Mona Tjulander att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr.