Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    14 jan. 1974 förordnat rev.sekr. Gillis Erenius att vara sekr. åt den sakk. för att se över brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet,
    15 jan. 1974 förordnat rev.sekr. Lennart Grobgeld att vara sekr. åt de sakk. för att utreda frågan om skydd för meddelares anonymitet vid beslag och husrannsakan,
    18 jan. 1974 förordnat förste byråsekr. Lisbeth Eklund att vara bitr. sekr.i brottsförebyggande rådet,
    s. d. förordnat fisk. i kammarrätten i Gbg Robert Rådmann och fisk. i hovr. över Skåne och Blekinge Anders Eriksson att biträda i dep:t,
    23 jan. 1974 förordnat jur. kand. Ove Sterfelt att vara sekr. i kommittén för kriminologisk behandlingsforskning,
    25 jan. 1974 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Inge Lindqvist att biträda i dep:t,
    s. d. förordnat dir. Göran Lindgren att vara expert i massmedieutredningen,
    s. d. förordnat statistikchefen Nils Elmhammer att vara expert i utredn. om arbetsbelastningen i tingsrätterna,
    28 jan. 1974 förordnat hovr.rådet Carl-Johan Cosmo att vara expert i kommittén för kriminologisk behandlingsforskning,
    29 jan. 1974 förordnat skyddskonsulenterna Carl-Erik Nyberg och Linnéa Nyman samt krim.vårdsinsp. Arne Stenkvist att vara experter i utredn. om indelningsfrågor och arbetsformer inom kriminalvårdens frivårdsdistrikt i Sthlm, Gbg och Malmö samt
    s. d. tillkallat kammarrättslagm. Arnold Joelsson att vara utredningsman samt ombudsmannen Rolf Ekman, polismäst. Bengt Erlandsson, länsåkl. Bert de Woul och byråchefen Joel Öhrn att vara experter för att utreda frågan om förfarandet vid utredning om brott eller förseelser begångna i tjänsten av tjänstemän inom polisväsendet.
    Statsrådet Lidbom har
    10 jan. 1974 förordnat t.f. dep.rådet Johan Lind och pol. mag. Hans Olsson att vara experter i utredningen om utländska övertaganden av svenska företag,

256 Personalnotiser    25 jan. 1974 förondnat t.f. kanslirådet Staffan Magnusson och dep.sekr. Birgitta Wittorp att vara experter åt familjelagssakkunniga samt
    31 jan. 1974 förordnat förbundsjuristen Lennart Strömland att vara expert i skadeståndskommittén.