Dödsfall

Isak Dessner avled 4 okt. 1973. Han var född i Dzisna, Litauen, 28 febr. 1898, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Lund 1934. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö och blev led. i samfundet 1947.
 

Bror Walter Behrman avled 18 nov. 1973. Han var född i Kung Karl, Västmanlands län, 22 maj 1900, avlade stud. ex. 1918 och jur. kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1932 och hovrättsråd 1938. Han blev rev.sekr. 1940 och åter hovrättsråd i Svea hovrätt 1945 samt var häradshövding i Bråbygdens och Finspånga läns domsaga 1947—67.

 

Nestor Daniel Gotthold Troëng avled 30 nov. 1973. Han var född i Ludvika 26 febr. 1890, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1920.

 

Hilding Sigfrid Christlieb Herrlin avled 5 dec. 1973. Han var född i Agunnaryd, Kronobergs län, 17 juni 1897, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i

350 NotiserLund 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Falkenberg och blev led. i samfundet 1938.