Anton Wilhelm Rundqvist avled 15 dec. 1973. Han var född i Algutsboda, Kronobergs län, 29 dec. 1885, avlade stud.ex. 1904 och jur. kand.ex. i Lund 1907. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev fiskal 1915 och assesssor 1917 samt hovrättsråd 1928. Han blev t. f. rev.sekr. 1920. År 1923 blev han t. f. exp.chef och 1927 exp.chef i försvarsdepartementet, 1930 konsultativt statsråd och var åren 1931—32 försvarsminister. Från 1931 var han häradshövding i Hallands södra domsaga.

 

Eric Theodor Johansson avled 1 jan. 1974. Han var född i Floby, Skaraborgs län, 13 okt. 1897, avlade stud.ex. 1919, blev civ.ekonom 1922 och jur. kand. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Nässjö och blev led. i samfundet 1935.

 

Frans Henrik Lundquist avled 4 jan. 1974. Han var född i Varberg 1 april 1889, avlade stud.ex. 1907 och jur. kand.ex. i Lund 1912. Efter tingstjänstgöring blev han e. o. notarie i Stockholms rådhusrätt 1915, kriminalassessor 1922 och civilassessor 1925 samt rådman 1934. Han var ordf. på avdelning i rådhusrätten 1938—54.

 

Sven Börje Nordlund avled 6 jan. 1974. Han var född i Stockholm 10 jan. 1894, avlade stud.ex. 1913, och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring blev han e. o. notarie i Stockholms rådhusrätt 1923, vattenrättsamanuens i Söderbygdens vattendomstol 1927, andre assessor i Stockholms rådhusrätt 1934, förste assessor 1937, e. rådman 1945 och rådman 1948. Han var ordf. på avdelning i rådhusrätten 1949—61.

 

Knut Anders Rudolf Laurentius Littorin avled 11 jan. 1974. Han var född i Rudskoga, Värmlands län, 8 nov. 1889, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Stockholm 1914. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1919.

 

Carl Jakob Wallentin Markebeck avled 14 jan. 1974. Han var född 17 febr. 1898, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Lund 1927. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1946.

 

Carl Einar Brandt avled 22 jan. 1974. Han var född i Stockholm 28 dec. 1912, avlade stud.ex. 1931 och jur. kand.ex. i Stockholm 1939. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig under några år åt advokatverksamhet. Från 1946 tjänstgjorde han på stadskansliets juridiska avdelning i Stockholm och var sedan 1952 stadsadvokat.

 

Åke Emil Fredrik Robert Eckerström avled 8 febr. 1974. Han var född i Karlskrona 7 april 1904, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Stockholm 1929.Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1937 i Vimmerby, och blev led. i samfundet 1935.

 

Gunnar Nilsson avled 8 febr. 1974. Han var född i Bosjökloster, Malmöhuslän, 23 mars 1898, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Lund 1919. Efter

Notiser 351tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge och blev där t. f. fiskal 1925, assessor 1928 och hovrättsråd 1935. Han blev rev.sekr. 1936 och åter hovrättsråd i Skånska hovrätten 1937. Han blev divisionsordf. i hovrätten 1946 och lagman 1947.