Erik Gustaf Westman avled 9 febr. 1974. Han var född i Stockholm 7 jan.1908, avlade stud.ex. 1926, fil. kand.ex. 1929 och jur. kand.ex. 1934 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt blev han borgarrådssekr. i Stockholm 1939 och stadsadvokat 1941 samt vice stadsjurist 1949 och stadsjurist 1962. Han har innehaft en lång rad offentliga utredningsuppdrag, främst i fastighets- och kommunalrättsliga frågor, och har utgivit ett flertal skrifter på samma ämnesområden.

 

Henrik Otto Johannes Nyman avled 11 febr. 1974. Han var född i Strängnäs 12 dec. 1908, avlade stud.ex. 1927 och jur. kand.ex. i Stockholm 1931. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1935. Han blev rådman i Eskilstuna 1939, t. f. borgmästare där 1940 och borgmästare 1950 samt lagman i Eskilstuna tingsrätt 1970.

 

Oscar Arild Danielsson avled 13 febr. 1974. Han var född i Kristianstad 7 febr. 1891, avlade stud.ex. 1910, samt fil. kand. och fil. mag.ex. i Lund 1914 och jur. kand.ex. 1921. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev t. f. fiskal 1923. Han blev borgmästare i Mariestad 1925.

 

Nils Otto Hjalmar Gustin avled 18 febr. 1974. Han var född i Skellefteå 30 okt. 1918, avlade stud.ex. 1939 och jur. kand.ex. i Lund 1946. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Kristianstad och blev led. i samfundet 1951.

 

Claës Elis Ljung avled 22 febr. 1974. Han var född i Fritsla, Älvsborgs län, 18 sept. 1900, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Örebro och blev led. i samfundet 1930.

 

Personalnotiser

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    11 febr. 1974 förordnat hovr.ass. Bengt-Åke Nilsson, att vara sekr. i utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter,
    22 febr. 1974 förordnat hovr.ass. Erland Aspelin att biträda i dep:t,
    27 febr. 1974 förordnat kammarrättsass. Göran Atterwall att vara expert i utredningen om utländska övertaganden av svenska företag samt
    1 mars 1974 förordnat hovr.fisk:a Bo Broomé och Claes Eklundh att biträda i dep:t.

 

Finansdepartementet. K.M:t har
    7 febr. 1974 förordnat budgetchefen i finansdep:t Pierre Vinde att vara statssekr. i dep:t,
    s. d. förordnat dep.rådet i finansdep:t Bengt Åke Berg att vara budgetchef i dep:t,
    s. d. förordnat kanslirådet i finansdep:t Bengt Johansson att vara dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat t. f. kanslirådet i finansdep:t Gunnar Petri att vara kansliråd i dep:t samt

352 Personalnotiser    22 febr. 1974 förordnat dep.sekr. i finansdep:t Lennart Nilsson att vara kansliråd i dep:t.