Bostadsdepartementet. K.M:t har 15 febr. 1974 förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Hedman att fr. o. m. 1 juli 1974 vara rättschef i bostadsdep:t.

 

Kommundepartementet. K.M:t har 15 febr. 1974 förordnat sektionschefen hos Svenska kommunförbundet Ingvar Karl Reinart Hjelmqvist att vara kansliråd i kommundep:t.

 

Högsta domstolen. K.M:t har 15 febr. 1974 förordnat ass. i Svea hovr. Jan Huldt och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Tomas Kriieger att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. K.M:t har
    1 mars 1974 förordnat t.f. reg.rättssekr., kammarrättsfisk. i kammarrätten i Sthlm Göran Grege att vara e. reg.rättssekr.,
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Gbg Göran Koch att fr. o. m. 1 april t. v., dock längst t. o. m. 31 dec. 1974, vara e. reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsass:a i kammarrätten i Sthlm Arne Normann och Örjan Larsson att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Tingsrätterna. K.M:t har
    15 febr. 1974 utnämnt t.f. rådm. i Umebygdens tr, ass. i Svea hovr. Johan Levander att fr. o. m. 1 juni 1974 vara rådm. i tr,
    1 mars 1974 utnämnt t.f. lagm. i Ljusdals tr Walter Matz att vara lagm. i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Nils-Erik Sellert att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Gbgs tr Åke Bäcker att fr. o.m. 1 juni 1974 vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. förordnat rådm. i Sthlms tr Gunnel Widegren-Agvald att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr samt
    s. d. förordnat särsk. inskrivningsdomaren i Sollentuna och Färentuna tr Vanja Nordström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 13 febr. 1974 utnämnt distr.åkl. i Hässleholms åkl.dt Bertil Engarås att vara chefsåkl. i dt.

 

Polisväsendet. K.M:t har
    1 mars 1974 utnämnt t.f. polismäst. i Fagersta polisdt Karl-Inge Björnbom att vara polismäst. i dt samt
    s. d. utnämnt polismäst. i Storumans polisdt, t.f. polismäst. i Sala polisdt Anders Herslöf att vara polismäst. i sistnämnda dt.

 

Allmänna advokatbyråerna. K.M:t har 1 mars 1974 förordnat adv. Folke Tamm att fr. o. m. dag som senare kommer att beslutas vara chef för allm. advokatbyrån i Uppsala.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 8 mars 1974 antagits Lars Boman, Stockholm, Rune Johansson, Uddevalla, Jan Lindström, Örebro, Britt Louise Marteleur-Agrell, Umeå, Olof Reimers, Uppsala, Björn Rosengren, Stockholm, Lars Stever, Ängelholm, Ulla Stolt, Stockholm, och Åke Thunholm, Piteå.