448 PersonalnotiserKammarrätterna. K. M:t har
    15 mars 1974 förordnat fisk. i kammarrätten i Göteborg Ola Svensson att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten,
    29 mars 1974 utnämnt kammarrättsrådet, tillika v. ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm Ola Badin att vara kammarrättslagman i kammarrätten samt
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm Clary Tenne att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    29 mars 1974 förordnat fisk. i Svea hovrätt Torbjörn Fergenius att inneha långtidsvik. på tjänsten som byråchef i hovr. samt
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Jan Bjerlöw, Stig Bragnum, Carl Johan Carlsson, Erik Hellström, Staffan Janvid, Torbjörn Nilsson, Jan Risshytt och Lars Rubenson, i Göta hovr. fisk:a Stefan Idefelt och Jan-Åke Jakobsson, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Bo Broomé, Claes Eklundh och Agneta Ohlsson, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Lili Wester samt i hovr. f.Övre Norrland fisk. Torborg Björling.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    15 mars 1974 utnämnt och förflyttat rådm. i Norrköpings tr Anders Meurling till tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    22 mars 1974 förordnat fisk. i Svea hovr. Carl-Johan Carlsson att vara e. rådm. i Mora tr,
    29 mars 1974 förlängt förordnandet för rådm. i Bo 5 på övergångsstat i Växjö tr Rolf Hammarström att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i tr, 
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Rolf Hammar att vara e. rådm. i Jämtbygdens tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Torborg Björling att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Piteå tr,
    5 april 1974 utnämnt e. rådm. i Sthlms tr Margareta Paulsen att vara rådm. i Uppsala tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Uddevalla tr Carl Jesperson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Göteborgs tr samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Gunnar Sjöblom att innehalångtidsvik. på en tjänst som rådm. i Umebygdens tr.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 22 mars 1974 utnämnt kammaråkl:a i Sthlmsåkl.dt Tullie Fahlström och Eric Östberg att vara chefsåkl. i dt.
    Riksåklagaren har
    28 mars 1974 utnämnt distr.åkl. i Tierps åkl.dt Jan Edsfors att vara chefsåkl. i dt.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    5 april 1974 utnämnt polismäst. i Simrishamns polisdt Sven Hårsman att vara polismäst. i Nyköpings polisdt samt
    s. d. förordnat polisint. i Växjö polisdt Bo Lind att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i dt.

 

Kriminalvården. K. M:t har
    15 mars 1974 förlängt förordnandet för t.f. avd.chefen hos kriminalvårdsstyrelsen Lars Bolin att inneha långtidsvik. på tjänst som avd.chef hos styrelsen samt
    s. d. förordnat krim.vårdsinsp. Rune Lundahl att inneha långtidsvik. på tjänsten som krim.vårdsdir. i södra krim.vårdsräjongen.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 5 april 1974 antagits Inga Britt Ahlström, Sthlm, Lars Börlin, Sundsvall, Lennart Cronqvist, Helsingborg, Göran Edgren, Kalmar, Peter Egnell, Göteborg, och Christer Holm, Sthlm.