STANISLAW PLAWSKI. Études des principes fondamentaux du Droit International Pénal. Paris 1972. Librairie générale de droit et de jurisprudence .225 s. Fr. 26,00.

 

Vissa typer av förbrytelser anses utgöra brott inte endast enligt nationell lag utan direkt enligt allmän folkrätt eller internationella konventioner. De allmänna principer som gäller inom denna straffrättsliga del av folkrätten är ämnet för förevarande bok. Särskilt behandlas de brottstyper — krigsförbrytelser samt brott mot freden och mänskligheten — som var aktuella i de stora krigsförbrytarprocesserna efter andra världskriget. Förf. uppehåller sig också vid andra brott som blivit föremål för reglering i internationella konventioner, t. ex. folkmord och flygkapning. Han beklagar att det inte varit möjligt att realisera det ofta framförda förslaget om upprättande av en internationell brottmålsdomstol. Han är dock förtröstansfull inför framtiden: "cequi paraît être une utopie aujourd'hui deviendra réalité demain".
    Boken är en lättläst och ganska summarisk framställning av ett rättsområde som ännu inte hunnit så långt i sin utveckling. Som bilagor ingår texterna till vissa konventioner och andra internationella instrument.
                                                                                                                                            H. D-s