Ny dommer i hojesteret. Højesteretsdommer Theodor Petersen har taget sin afsked med udgangen af februar måned 1974. Han er født 1904, cand. jur. 1929 og har været ansat i justitsministeriet og dommer i Københavns byret og Østre landsret, inden han udnævntes til dommer i højesteret i 1957.
    Højesteretsdommer Theodor Petersen har været mæglingsmand, medlem af retsplejeudvalget, censor ved universitetet, medlem af landsskatteretten, af overfredningsnævnet og forsikringsrådet, ligesom han har været medlem af bestyrelsen for Den Danske Dommerforening, Juristforbundet, Dansk Kriminalistforbund og for World Association of Judges.
    Som ny dommer i højesteret er udnævnt landsdommer Erik Bjerregaard, Østre landsret. Hojesteretsdommer Bjerregaard, der er født i 1918 og cand. jur. fra 1943, har været ansat i justitsministeriet og dommer i Københavns byret, inden han i 1968 udnævntes til dommer i Østre landsret.
                                                                                                                                               K. F.