560 PersonalnotiserHovrätterna. K. M:t har
    26 april 1974 utnämnt t.f. hovr.lagm. i hovr. över Skåne o. Blekinge, hovr.rådet, tillika v. ordf. på avd., i hovr. Herman Schunnesson att fr. o. m. 1 juli 1974 vara hovr.lagm. i hovr. samt
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Ove Thulin att fr. o. m. 1 juni 1974 vara hovr.råd, tillika v. ordf. på avd., i hovr.

 

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    19 april 1974 utnämnt rättschefen i socialdep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Carl-Edvard Sturkell att fr. o. m. 1 juli 1974 vara lagman i Katrineholms tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Bo Lindstén att vara rådm., tillika v. ordf. på avd., i tr samt
    10 maj 1974 utnämnt rådm. i Möre o. Ölands tr Bo-Göran Stenström att vara lagm. i Norrtälje tr.

 

Polisväsendet. K. M:t har 10 maj 1974 förordnat bitr. länspolischefen hos länsstyrelsen i Malmöhus län Olle Walle att inneha långtidsvik. på länspolischefstjänsten hos länsstyrelsen i Blekinge län.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 26 april 1974 utnämnt chefsåkl. i Lindesbergs åkl.dt Lars Lindell att vara chefsåkl. i Hallsbergs åkl.dt.

 

Kriminalvården. K. M:t har 10 maj 1974 förordnat överläk. vid Sthlms nykterhetsnämnd, doc. Kjell Berver att vara överläk. vid krim.vårdens behandlingsteam för narkomanvård i Sthlm.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har ass. i kammarrätten i Stockholm Gunnar E. Stegard förordnats att vara föredragande fr. o. m. 6 maj 1974.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 10 maj 1974 antagits Ulf Ahlstedt, Göteborg, Anders Fischer, Stockholm, Else-Marie Grönstedt, Stockholm, Torbjörn Hahne, Mariestad, Peter Hedborg, Göteborg, Sven A. Olsson, Helsingborg, och Rolf Waerner, Stockholm.