Studiebesök utomlands. Europarådet anordnar årligen studiebesök för jurister i något eller några av Europarådets medlemsländer. Svenska jurister har möjlighet att delta i sådana studiebesök. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om dessa studiebesök. Formulär för ansökan om deltagande kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementet inges till Europarådet senast d. 31 okt. 1974.
                                                                           

                                                                                                                                               M. J.

39—743005, Svensk Juristtidning 1974