Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under verksamhetsåret 1972/73 sammanträtt tre gånger. Styrelsen har utgjorts av assessorn Åke Holm, ordf., fiskalen Stefan Idefelt, v. ordf., fiskalen Bengt Bolander, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Torgny Werger och Johan Östling. Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll årsmöte d. 25 april 1974. Därvid valdes till styrelse Runo Håkansson, ordf., Bo Axelsson, v. ordf., Gunnar Bergholtz, sekr. och kassaförv., Sven Cavallin och Fredrik Bonde. Till suppl. utsågs Göran Staafgård, Ulf Stenefeldt och Birgitta Åqvist.
    Föreningen har under år 1973 anordnat två föredrag, avgivit två remissyttranden samt arrangerat en utflyktsresa. Föreningen har närmare hundratalet medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1973 sammanträtt tre gånger. Styrelsen har utgjorts av assessorn Dan Ogvall, ordf., adj. led. Jan Wetterberg, v. ordf., fiskalen Kenneth Ström, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Christer Söderberg och Rolf Andersson med fiskalerna Håkan Ernström och Bo Nilsson såsom suppleanter. Föreningen har under 1973 haft cirka 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har under år 1973 sammanträtt tre gånger. Årsmöte hölls d. 26 febr. 1973. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorerna Hans Heimer, ordf., och Gunnar Sjöblom, kassaförv., samt Jan Rebane, sekr. Föreningen har omkring 25 medlemmar.

 

Jönköpings Juridiska Förening har under 1973 hållit tre sammanträden. D. 21 febr. höll prof. Stig Jägerskiöld föredrag över ämnet "Var Almquist oskyldig?". Vid årsmötet d. 26 mars informerade konsumentombudsmannen Sven Heurgren om sin verksamhet och d. 26 nov. talade presidenten Sture Petrén om den internationella domstolen i Haag.
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Lennart Sjögreen, ordf., länsrådet Erik Lilliesköld, v. ordf., hovrättspresidenten N. Erik Åqvist, lagmannen Bertil Höijer, häradshövdingen Sven Ruhe, länsrådet Ragnar Forss, länspolischefen Bertil Ankar, adv. Bengt H. Skantze, länsåklagaren Kjell Stenberg samt bankjuristen Ingvar Melin, kassaförv. och sekr.
    Antalet medlemmar uppgår till omkring 160.

 

Malmö-Lunds Juristförening har under 1973 sammanträtt d. 8 mars och d. 25 okt. Vid marssammanträdet höll statsrådet Carl Lidbom föredrag över ämnet "Politik och lagstiftning" och vid oktobersammanträdet kammarrättspresidenten Nils Wentz över ämnet "Kammarrätten i Göteborg — en ny domstol".
    Till styrelseledamöter för 1974 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., lagmannen Anders Bruzelius, v. ordf., adv. Bror-Emil Jeppsson, kassaförv., hovrättsfisk., Lars-Göran Engström, sekr., adv. Caesar Cederfeldt, hovrättslagmannen Tore Landahl och adv. Lars Laurin.
    Föreningen har 382 medlemmar.

 

Nordvästra Skånes Juristförening har under 1973 hållit fyra sammanträden. D. 1 febr. höll prof. Bertil Bengtsson föredrag över ämnet "Reformplaner inom

Notiser 631skadeståndsrätten". D. 22 maj hölls årsmöte med föredrag av borgmästaren Åke Svensson över ämnet "Lagstil, kanslispråk och polissvenska". D. 9 aug. informerade t. f. kanslichefen Hans Andersson och t. f. byrådir. Björn Isakson om rättshjälpslagen, och d. 31 okt. hölls gemensam sammankomst med Nordvästra Skånes Läkarförening, varvid prof. G. Voigt och chefsåklagaren Sven Ankar föreläste om "Läkares medverkan vid brottsutredningar". — Styrelsen utgöres av chefsåklagaren Sven Ankar, ordf., lagmannen Wilhelm Stoltz, rådmannen Karl Arvid Berglund samt adv. Bengt Holmberg och Bertil Uddborn, sekr.
    Föreningen har 100 medlemmar.