Erik Emanuel Jolin avled 6 mars 1974. Han var född i Stockholm 26 jan. 1892, avlade stud.ex. 1910 och jur. kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid riksförsäkringsanstalten började han 1918 tjänstgöra vid kammarkollegiet, blev notarie 1936 och fiskal 1941 samt var advokatfiskal 1952—58.

 

Berndt Nycander avled 9 mars 1974. Han var född i Elberfeldt, Tyskland, 20 dec. 1889, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Uppsala 1913. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1918.

 

Roland Adolf Conradsson Nordberg avled 3 april 1974. Han var född i Stockholm 4 sept. 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätten i Sundsvall ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1948.

 

Märta Sigrid Benedikta (Gullan) Hjelm-Elovson avled 1 maj 1974. Hon varfödd i Örnsköldsvik 2 nov. 1899, avlade stud.ex. 1917 samt fil. kand.ex. 1921 och jur. kand.ex. 1925, allt i Lund. Hon ägnade sig åt advokatverksamhet i Lund och blev led. i samfundet 1947.

 

Erik Wistrand avled 8 maj 1974. Han var född i Vimmerby 14 aug. 1881, avlade mogenhetsex. 1900 och jur. utr. kand.ex. 1907. Efter domsago- och rådhusrättstjänstgöring blev han 1913 ombudsman hos Eskilstuna stad och 1920 rådman och magistratssekreterare i Eskilstuna.

 

Sture Bernstone avled 21 maj 1974. Han var född i Landskrona 6 jan. 1904, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Vänersborg och blev led. i samfundet 1938.

 

Gösta Gustafsson Holmberg avled 26 maj 1974. Han var född i Estuna, Stockholms län, 11 juni 1884, avlade mogenhetsex. 1903 och hovrättsex. 1908. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring hos medicinalstyrelsen blev han 1913

636 Notiserbitr. fiskal i Svea hovrätt, assessor 1916, revisionssekreterare 1917 och hovrättsråd 1921. Från 1931 var han häradshövding i Norra Hälsinglands domsaga i Hudiksvall.