Socialdepartementet. K. M:t har
    28 juni 1974 förordnat dep.rådet i socialdep:t, hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Björn Sjöberg att vara rättschef i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Lars Grönwall att vara dep.råd i socialdep:t.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 12 juli 1974 förordnat dep.sekr.Per Jönsson att vara dep.råd i kommunikationsdep:t.

 

Finansdepartementet. K. M:t har
    14 juni 1974 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Edmund Gabrielsson att vara kansliråd i finansdep:t fr. o. m. 1 nov. 1974 samt
    28 juni 1974 förordnat t.f. dep.rådet i finansdep:t Svante Englund att vara dep.råd i dep:t.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    14 juni 1974 förordnat e. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Claes Svanström att vara e.o. rev.sekr.,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Lars Frostensson, rådm. i Luleå tr Hans Jerkert och fisk. i hovr. f. Västra Sverige Bjarne Ståhlgren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt

638 Personalnotiser    12 juli 1974 förordnat utnämnde rådm. i Sthlms tr Göran Stigenberg, rådm. i Södertälje tr Lennart Lindvall och ass. i hovr. f. Västra Sverige Jan Ståhl att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.