Regeringsrätten. K. M:t har 28 juni 1974 förordnat e. reg.rättssekr. Ingvar Severin att vara e.o. reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    17 maj 1974 utnämnt rådm. i Sthlms tr Jan Ljungar att vara hovr. lagm. i hovr. f. Västra Sverige,
    s. d. förordnat hovr.rådet, tillika v. ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige Bo Erichs att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr. fr. o. m. 1 sept. 1974,
    31 maj 1974 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge, t.f. lagm. i Tössbo o. Vedbo tr Erik Holmberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr.,
    14 juni 1974 utnämnt t.f. hovr.rådet, tillika v. ordf. på avd., i hovr. över Skåne och Blekinge, hovr.rådet i hovr. Åke Åhström att vara hovr.råd, tillika v. ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat t.f. hovr.rådet, tillika v. ordf. på avd., i hovr. över Skåne och Blekinge, hovr.rådet i hovr. Jan Erik Elliot att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika v. ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt kanslichefen i riksdagens justitieutskott, ass. i hovr. f. Västra Sverige Ove Lindh och e. ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län, ass. i hovr. f. Västra Sverige Birgitta Gislev att vara hovr.råd i hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Bodens tr Hans-Göran Englund att vara hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland,
    s. d. till ass. förordnat
    i Svea hovr. fisk:a Nils-Olof Berggren, Anitha Bondestam, Rolf Dahlgren, Lars Göran Eriksson, Håkan Fogelberg, Dag Forsselius, Jörgen Holgersson, Jim Josefsson, Sven Norberg, Arne Nyberg, Peter Prom, Berith Söderberg och Per Urell, i Göta hovr. fisk. Bengt Tancred, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Birgitta Åqvist, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Jan Wetterberg, Roland Wallin och Bjarne Ståhlgren samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Bo Widegren,
    28 juni 1974 utnämnt t.f. hovr.lagm. i Svea hovr., hovr.rådet, tillika v.ordf. på avd., i hovr. Carl Fredrik Hadding att vara hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat chefsrådm. i Sthlms tr Åke Asp att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i Svea hovr.,
    s. d. förordnat byråchefen hos justitiekanslern, hovr.rådet i Göta hovr. Lennart Wasteson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr. över Skåne o. Blekinge fr. o. m. 15 sept. 1974,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Lars-Gudmund Lindencrona att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd,tillika v. ordf. på avd., i hovr. fr. o. m. 1 sept. 1974,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Sten Arning att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika v. ordf. på avd., i hovr.fr. o. m. 1 sept. 1974,
    s. d. till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rådm. i Hallsbergs tr Joachim Åkerman, föredraganden i riksdagens konstitutionsutskott Robert Söderblom,rev.sekr. Brit-Marie Ericsson och rådm. i Södertörns tr Sven Beckman,
    s. d. till hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt rådmännen i Malmö tr Bertil Bjelkengren och Rolf Andersson samt
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge, t.f. lagm. i Tössbo och Vedbo tr Erik Holmberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.lagm. i hovr. för Västra Sverige.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    17 maj 1974 utnämnt rådm. i Örebro tr Jan Hultgren att vara lagm. i Hallsbergs tr,

Personalnotiser 639    14 juni 1974 utnämnt rådm. i Göteborgs tr Per Olof Holmäng att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Göteborgs tr Lennart Carnemo att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt e. rådmännen i Göteborgs tr Elisabet Nygren och Göran Norrsell samt t.f. rev.sekr:a, ass:a i hovr. f. Västra Sverige Per-David Sjögren och Per Henrik Adrian att vara rådmän i Göteborgs tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Växjö tr Ragnar Nilson att vara rådm.i Malmö tr,
    s. d. förordnat fisk. i hovr. för Övre Norrland Bo Widegren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Gotlands tr,
    s. d. utnämnt överlantmätaren vid länsstyrelsen i Kopparbergs län Hans Erik Elias att vara teknisk ledamot med tjänstgöring företrädesvis vid Falu tr, 28 juni 1974 utnämnt lagm. Bo Nilson-Dag att vara lagm. i Varbergs tr,
    s. d. utnämnt chefen för enhet hos DON, ass. i Svea hovr. Ivan Odhammar att vara lagm. i Bollnäs tr,
    s. d. till rådmän i Sthlms tr utnämnt e. rådmännen i tr Mikael af Geijerstam, Bruno Kjellén, Birgitta Karlholm, Per Elner, Anders Andersson, Ylva Häckner-Gille och Bo Carlsson, t.f. rådmännen i tr Anna-Maria Eek-Wallenberg och Siv Jantze samt ass. i Svea hovr. Erik Pontén,
    s. d. till rådmän i Malmö tr utnämnt e. rådmännen i tr Mari-Ann Jönsson och Björn Eilard, e. ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län Thorsten Lindelöf, t.f. rådm. i Lunds tr Inger Schlyter och ass. i Malmö tr Ingrid Berg,
    s. d. utnämnt ordf. i hyres- och arrendenämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län Ingvar Pering att fr. o. m. 1 oktober 1974 vara rådm. i Trelleborgs tr,
    s. d. förordnat ass:a i Svea hovr. Åke Holmberg och Ingemar Hägglund att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    12 juli 1974 utnämnt t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Göta hovr. Göran Stigenberg att vara rådm. i tr samt
    s. d. utnämnt t.f. rev.sekr., ass. i Göta hovr. Jan-Olof Rehnberg att vara rådm. i Örebro tr.