Kammarrätterna. K. M:t har
    14 juni 1974 utnämnt e. reg.rättssekr., länsass. vid länsstyrelsen i Norrbottens län Hans Herlitz, t.f. rådm. i Härnösands tr, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Björn Ekman och reg.rättssekr. Rolf Löfstrand att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall,
    s. d. förordnat tax.int. vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Carola Ståhlgren och fisk. i kammarrätten i Göteborg Klaus Bärthel att inneha långtidsvik. på tjänst som ass. i kammarrätten,
    s. d. förordnat t.f. reg.rättssekr:a, t.f. ass:a i kammarrätten i Sthlm Sune Häggbom, Örjan Larsson och Arne Normann att vara ass. i kammarrätten i Sundsvall,
    28 juni 1974 utnämnt länsrådet vid länsstyrelsen i Kronobergs län Bengt Westman att vara kammarrättsråd, tillika v. ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg samt förordnat Westman att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Olof Lundblad att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd, tillika v. ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt tax.int. vid länsstyrelsen i Kronobergs län Henry Forsberg, avd.dir. vid riksskatteverket, bitr. tax.int. vid länsstyrelsen i Blekinge län Ingemar Odesten och kammarrättsass. i kammarrätten i Göteborg Stig Granqvist att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Göteborgs o. Bohus län, t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Göteborg Mats Vidén att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten samt
    s. d. förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Leif Lindstam att vara kammarrättsass. i kammarrätten i Göteborg.