640 PersonalnotiserHyresnämnderna. K. M:t har 14 juni 1974 förordnat t.f. rådm. i Mariestads tr Barbro Lindqvist att vara e. ordf. i hyresnämnden för Östergötlands län.

 

Rättshjälpsnämnderna. K. M:t har 28 juni 1974 förordnat kammarrättslagm.i kammarrätten i Sthlm Carl Axel Petri och chefsrådm. i Sthlms tr Björn Zethraeus att vara ordf. i rättshjälpsnämnden i Sthlm, Petri på avd. 1 och Zethraeus på avd. 2.

 

Allmänna advokatbyråerna. K. M:t har 14 juni 1974 förordnat adv. Lars Bogg att vara chef för allm. adv.byrån i Falun.

 

Fideikommissnämnden. K. M:t har 14 juni 1974 förordnat dep.sekr. i justitiedep.:t Karl Gustaf Grönhagen att vara kanslichef i fideikommissnämnden.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    17 maj 1974 utnämnt polisint. i Gävle polisdt Jan Sundman att vara polismäst. i Borlänge polisdt samt
    s. d. förordnat polisint. i Helsingborgs polisdt Bo Johansson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Eslövs polisdt.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 12 juli 1974 utnämnt kammaråkl. i Göteborgs åkl.dt Lilly Kylström att vara chefsåkl. i dt.
    Riksåklagaren har 14 juni 1974 förordnat distr.åkl. i Skövde åkl.dt Nils Erik Thomsen att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i dt.

 

Brottsförebyggande rådet. K. M:t har
    28 juni 1974 förordnat följande personer att vara ledamöter i brottsförebyggande rådets styrelse fr. o. m. 1 juli 1974 t. o. m. 30 juni 1977: statssekr. Sven Andersson, ordf. i TCO Lennart Bodström, statssekr. Göte Fridh, verkst.dir. Curt-Steffan Giesecke, landstingsrådet Rune Hedlund, borgarrådet Inge Hörlén, verkst. dir. Richard Schönmeyr, ordf. i LO Gunnar Nilsson, ledamöterna av riksdagen Arne Nygren (tillika v. ordf.), Sune Olsson, Hans Petersson och Åke Polstam, generaldir. Ove Rainer (tillika ordf.), statssekr. Lennart Sandgren, prof. Knut Sveri samt led. av riksdagen Håkan Winberg,
    s. d. förordnat följande personer att vara ledamöter i brottsförebyggande rådets verkställande utskott fr. o. m. 1 juli 1974 t. o. m. 30 juni 1977: generaldir. Ove Rainer (ordf.), led. av riksdagen Arne Nygren (v. ordf.), led. av riksdagen Åke Polstam och prof. Knut Sveri,
    s. d. förordnat följande personer att vara ledamöter i brottsförebyggande rådets vetenskapliga grupp fr. o. m. 1 juli 1974 t. o. m. 30 juni 1977: byråchefen Norman Bishop, professorerna Gösta Carlsson (v. ordf.), Carl-Gunnar Janson, David Magnusson, Knut Sveri (ordf.) och Hans Thornstedt samt överläkaren Karl-Erik Törnqvist,
    s. d. förordnat generaldir. Bo Martinsson och Jonas Orring, rikspolischefen Carl Persson, generaldir. Bror Rexed samt riksåklagaren Holger Romander att vara experter i brottsförebyggande rådet fr. o. m. 1 juli 1974 t. o. m. 30 juni 1977,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Carl-Johan Cosmo att vara kanslichef i brottsförebyggande rådet,
    s. d. förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Arne Wikström att vara byråchefoch tillika chef för utredningsenheten i brottsförebyggande rådet samt att vara ställföreträdare för kanslichefen i rådet samt
    s. d. förordnat prof. Gösta Carlsson att vara byråchef och tillika chef för utvecklingsenheten i brottsförebyggande rådet.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har ass. i Svea hovrätt Nils-Olof Berggren förordnats att vara föredragande fr. o. m.15 juli 1974.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 14 juni 1974 antagits Christer Eriksson, Malmö, Jan Ertsborn, Falkenberg, Bo Liedholm, Malmö, Torbjörn Molander, Göteborg, och Magnus Wallde, Stockholm.