Hyresnämnderna. K. M:t har
    23 aug. 1974 utnämnt rev.sekr. Jan Bergendal att vara ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län samt
    30 aug. 1974 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Inge Lindqvist att vara e. ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län.

 

Allmänna advokatbyråerna. K. M:t har
    16 aug. 1974 förordnat adv. Elisabeth Abrahamson att vara chef för västra allm. adv.byrån i Sthlm samt
    s. d. förordnat adv. Leif-Arne Lindén att vara chef för allm. adv.byrån i Östersund.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    26 juli 1974 utnämnt polisint. i Karlskrona polisdt Per-Gunnar Johansson att vara polismäst. i Ljungby polisdt,
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Växjö polisdt Bo Lind att vara polismäst. i Vänersborgs polisdt samt
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Bollnäs polisdt Stig Rösmark att vara polismäst. i Ludvika polisdt.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har reg.rättssekr. Hans Sandberg förordnats att vara föredragande fr. o. m. 1 sept. 1974.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 30 augusti 1974 antagits Peter Althin, Stockholm, Claes Broman, Stockholm, Thommy Forsström, Sandviken, Magnus Rumstedt, Stockholm, Lennart Sjöström, Lund, Per Slettengren, Helsingborg, och Sten-Åke Stenshamn, Stockholm.

 

Universiteten. Vid årets doktorspromotioner i Uppsala promoverades till jur. jubeldoktor prof. Jan Eric Almquist och till jur. hedersdoktorer generalsekr. Herbert van Hoogstraaten, Haag, prof. Franz Wieacker, Göttingen, och dir. för Max Planck-institutet för utländsk och internationell privaträtt i Hamburg Konrad Zweigert.
    Under vårterminen har i Uppsala kammarrättslagmannen Per Eklund och i Stockholm jur. lic. Hans Stenberg disputerat för jur. doktorsgraden. Jur. doktorsexamen har avlagts i Stockholm av Carl Axel Ekbom och Claes Sandgren och i Lund av Björn Lindquist och Nils Mattsson.