Finansdepartementet. K. M:t har
    16 nov. 1973 förordnat kanslirådet i dep:t Bengt Åke Berg att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat dep.sekr. i dep:t Monica Sundström att vara kansliråd i dep:t.
    Dep.chefen har 12 okt. 1973 tillkallat reg.rådet Henrik Klackenberg som sakkunnig med uppdrag att företa en översyn av lagen om skatt för varusmuggling och därmed sammanhängande frågor.

Högsta domstolen. K. M:t har 9 nov. 1973 förordnat rådm. i Sthlms tr Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

Tingsrätterna. K. M:t har
    26 okt. 1973 utnämnt och förflyttat t.f. rev.sekr., rådm. i Sunne tr Johan Falkman till en tjänst som rådm. i Linköpings tr,
    9 nov. 1973 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Erik Holmberg att fr. o. m. 1 jan. 1974 inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Tössbo o. Vedbo tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr., ass. i Göta hovr. Stig Iversen att vara rådm. i Kristianstads tr,
    16 nov. 1973 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Jan Lundqvist att fr. o. m. 1 jan. 1974 vara rådm. i Jönköpings tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i hovr. f. Nedre Norrland Erik Ljungkvist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Härnösands tr,
    s. d. förlängt förordnandet för rev.sekr. Inger Schlyter att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Lunds tr samt
    23 nov. 1973 utnämnt rådm. i Göteborgs tr Stig Nyman att vara rådm., tilllika avd.ordf., i tr.

Hyresnämnderna. K. M:t har 26 okt. 1973 utnämnt ass. i Svea hovr. Peter von Möller att vara ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län, tillika chef för dessa hyresnämnders kansli.

Domstolsväsendets organisationsnämnd (DON). K. M:t har 9 nov. 1973 förordnat lagm. i Norrköpings tr Carl-Anton Spak att fr. o. m. 1 jan. 1974 vara chef för kansliet hos DON.

Polisväsendet. K. M:t har 26 okt. 1973 förordnat t.f. polisint. i Bodens polisdt, polissekr. i Gällivare polisdt Lars Svärd att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Vilhelmina polisdt.

Kriminalvården. K. M:t har 9 nov. 1973 förordnat krim.vårdsinsp. Rune Lundahl att inneha långtidsvik. på tjänsten som krim.vårdsdir. i inlandsräjongen.