Högsta domstolen. K. M:t har
    27 sept. 1974 förordnat ass. i Svea hovr. Jan-Eric Sandstedt att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    4 okt. 1974 till rev.sekr. förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Ulf af Klintberg samt e. rev.sekr:a, ass:a i Svea hovr. Bo Hedgårdh och Gillis Erenius.

 

Regeringsrätten. K. M:t har
    13 sept. 1974 förordnat t.f. reg.rättssekr., kammarrättsfisk. i kammarrätten i Sthlm Gunnar Rennerfelt och kammarrättsfisk. i samma kammarrätt Robert Alderin att vara e. reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat 1 :e länsnot. vid länsstyrelsen i Västmanlands län Benkt Rosenlund, t.f. kammarrättsass:a i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsfisk:a i kammarrätten Sven Palme och Clary Tenne, t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Gbg, kammarrättsfisk. i kammarrätten Lennart de Verdier samt t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm, kammarrättsfisk. i kammarrätten Kerstin Svensson att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1974 förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Örebro län Jan Adèll att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    20 sept. 1974 utnämnt t.f. byråchefen hos justitiekanslern, rev.sekr. Bengt Lambe att vara hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland,
    27 sept. 1974 till hovr.råd i Svea hovrätt utnämnt dep.rådet i kommunikationsdep:t Bertil Voss, ass. i hovr. Lennart Sjöstedt och rev.sekr. Kaj Grahn,
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Christer Brahme, Gunnar Carstensen, Bo Lövén, Lennart Meyer, Tor Olsson, Staffan Peterson och Jörgen Qviström, i Göta hovr. fisk. Lennart Thorelli, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Bo Axelsson samt i hovr. f. Nedre Norrland fisk:a Lars-Olof Andersson o. Christer Berg,
    s. d. förlängt förordnandet för fisk. i Svea hovr. Torbjörn Fergenius att inneha långtidsvik. på tjänsten som byråchef i hovr.,
    11 okt. 1974 utnämnt t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr., hovr.rådet i hovr. Folke Palmér att vara hovr.råd., tillika vice ordf. på avd. i hovr. samt
    s. d. förordnat t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd. i Svea hovr., hovr.rådet i hovr. Sigvard Mejegård att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.

 

Tingsrätterna K. M:t har
    13 sept. 1974 utnämnt ass. i Göta hovrätt Staffan Hansson att vara rådm. i Norrköpings tr,

832 Personalnotiser    23 sept. 1974 utnämnt och förflyttat rådm. i Handens tr Björn Jansson att vara rådm. i Södertörns tr,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Stefan Idefelt att vara rådm. i Hallsbergs tr,
    s. d. utnämnt rådm. på övergångsstat i Växjö tr Rolf Hammarström att vara rådm. i tr,
    s. d. utnämnt rev sekr. Per Östlin att vara rådm. i Varbergs tr,
    s. d. förordnats rev. sekr. Harry Jusélius att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat rev. sekr. Rolf Ström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södertälje tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Åke Holm att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Örebro tr,
    s. d. utnämnt tekniske led. Lars Westgren att vara teknisk led. i tingsrätterna,
    s. d. förordnat tekniske led. Lennart Kindblom att vara teknisk led. i tingsrätterna,
    4 okt. 1974 utnämnt ass. i Svea hovr. Olle Lundström att vara rådm. i Katrineholms tr samt
    11 okt. 1974 utnämnt rådm. i Bodens tr Göran Ljungberg a.tt vara lagm. i Piteå tr.