Allmänna advokatbyråerna. K. M:t har 27 sept. 1974 förordnat adv. Kaj-Åke Johansson att vara chef för allm. advokatbyrån i Umeå.

 

Domstolsväsendets organisationsnämnd (DON) K. M:t har 20 sept. 1974 förordnat ass. i Göta hovr. Lars Åhlén att vara chef för enhet hos DON.

 

Polisväsendet. K. M:t har 4 okt. 1974 förordnat polisint. i Trollhättans polisdt Bengt-Åke Laveberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Vänersborgs polisdt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har
    27 sept. 1974 utnämnt distr.åkl. i Sollentuna åkl.dt Kurt Liljeqvist att vara chefsåkl. i Bollnäs åkl.dt,
    s. d. förordnat distr.åkl. i Handens åkl.dt Rune Nordvall att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i dt,
    s. d. förordnat distr.åkl. i Uddevalla åkl.dt Gunnar Forsström att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i dt,
    s. d. förordnat distr.åkl. i Halmstads åkl.dt Bengt-Göran Carlsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i Falköpings åkl.dt samt
    10 okt. 1974 utnämnt distr.åkl. i Karlstads åkl.dt Jan Påhlsson att vara chefsåkl. i Lindesbergs åkl.dt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 4 okt. 1974 Hans Eckervik, Handen, Rolf Lindeberg, Luleå, Bo Mattsson, Stockholm, Sten Nilsson, Ronneby, Per Runeland, Stockholm, Tony Sandell, Stockholm, Lennart Schinzel, Malmö, Hans-Gunnar Solerud, Stockholm, Björn Strümpel, Kalmar, Håkan Sönnerhed, Eskilstuna, Carl-Göran Tauson, Alvesta, Urban Werner, Göteborg och Anna-Stina Widell, Luleå, samt 8 nov. 1974 Robert Ekstedt, Göteborg, Nils Hansson, Härnösand, Eric Linden, Uddevalla, Claes Lindroth, Stockholm, Krister Lundin, Ljungby, Lars F. Rosengren, Göteborg, Lars Uddgren, Stockholm, Fred Wennerholm, Stockholm och Håkan Wiberg, Gävle.