Birger Jacobsson avled 12 aug. 1974. Han var född i Ösmo, Stockholms län, 31 dec. 1890, avlade stud.ex. 1910 och jur. kand.ex. i Stockholm 1915. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, tjänstgjorde som bitr. domare i Oppunda och Villåttinge domsaga 1924—29, var t.f. häradshövding i Västernärkes domsaga 1929—32, t.f. rev.sekr. 1933 och häradshövding i Jämtlands norra domsaga 1933—57.