158 NotiserKarl Hellmuth Wöhler avled 7 sept. 1974. Han var född i Klinte, Gotlands län, 10 april 1888, avlade stud.ex. 1907 och jur. kand.ex. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, blev assessor där 1920 och hovrättsråd 1928 samt rev.sekr. 1929. Han var 1931—53 häradshövding i Vättle, Ale och Kullings domsaga.

 

Carl Gustaf Erland Ringius avled 12 sept. 1974. Han var född i Göteborg 13 okt. 1908, avlade stud.ex. 1927 och jur. kand.ex. i Uppsala 1932. Efter tingstjänstgöring och advokatverksamhet blev han notarie i Göteborgs rådhusrätt 1936, assessor 1944, rådman 1959 och chefsrådsman 1970.

 

Sture Einar Jarnerup avled 13 sept. 1974. Han var född i Helsingborg 4 juni 1905, avlade stud.ex. 1924, jur. kand.ex. 1930 och fil. kand.ex. 1933 i Lund. Efter tingstjänstgöring blev han länsbokhållare i Västmanlands län 1934, assessor i kammarrätten 1943 och kammarrättsråd 1949. Han var lagbyråchef i finansdepartementet 1947—50, skattedirektör i överståthållarämbetet 1950—51 och regeringsråd 1951—72.

 

Gösta Herman Fredrik Strandell avled 14 sept. 1974. Han var född i Strömstad 10 jan. 1895, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1919. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt och blev assessor där 1927 samt hovrättsråd 1935. Han var 1936—62 borgmästare i Örebro.

 

Rolf Wistrand avled 2 okt. 1974. Han var född 11 jan. 1912 i Stockholm, avlade stud.ex. 1931 och jur. kand.ex. i Lund 1939. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm, från 1946 med egen rörelse. Han blev led. i samfundet 1946.

 

Gösta Bergström avled 3 okt. 1974. Han var född i Jokkmokk, Norrbottens län, 26 maj 1907, avlade stud.ex. 1925 och jur. kand.ex. i Uppsala 1931. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt 1935, blev assessor där 1942, tingsdomare i Östbo och Västbo domsaga 1943, hovrättsråd i Göta hovrätt 1947 och samma år häradshövding i Västerbottens mellersta domsaga.

 

John Gustaf Nordlund avled 29 okt. 1974. Han var född i Sundsvall 9 sept. 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sundsvall och blev led. i samfundet 1931.

 

Mårten Ragnar Henriques avled 30 okt. 1974. Han var född i Göteborg 9 okt. 1886, avlade stud.ex. 1905 och jur. kand.ex. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev led. i samfundet 1916.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    17 dec. 1974 förordnat t.f. avd.chefen Lars Bolin och polismäst. Bengt

 

Personalnotiser 159Erlandsson att vara experter i utredn. ang. översyn av häktningsbestämmelserna,
    20 dec. 1974 förordnat hovr.ass. Rolf Nöteberg att vara expert och hovr.fisk. Lars Nilsson att vara sekr. i utredn. om justitiekanslerns uppgifter m. m.,
    8 jan. 1975 förordnat byrådir. Krister Nilsson att vara expert i utredn. ang. översyn av häktningsbestämmelserna samt
    9 jan. 1975 förordnat Ronald Fagerfjäll att vara informationssekr. i dep:t. Statsrådet Lidbom har
    3 dec. 1974 tillkallat f.d. just.rådet, ordf. i arbetsdomstolen Hans Stark, tillika ordf., samt led. av riksdagen Sven Hammarberg och Sigfrid Löfgren som sakk. i utredn. med uppdrag att utreda frågor om handelsbolag m. m.,
    11 dec. 1974 förordnat rättschefen Anders Knutsson att vara expert i utredn. om reklam i videogram,
    17 dec. 1974 förordnat ombudsman Kjell-Åke Persson och bitr. dir. Arne Sandell att vara experter i försäkringsrättskommittén samt
    20 dec. 1974 förordnat hovr.fisk. Per Pettersson att vara sekr. och hovr.fisk. Sten Zethraeus att vara bitr. sekr. i utredn. om översyn av lagstiftningen om handelsbolag m. m.