Tingsrätterna. K. M:t har
    6 dec. 1974 utnämnt rådm. i Kristianstads tr Hans Andersson att fr. o. m. 1 april 1975 vara lagm. i Hässleholms tr,
    s. d. utnämnt rådm., tillika avd.ordf., i Malmö tr Anders Arvidsson att fr. o. m. 1 april 1975 vara lagm. i Klippans tr,
    s. d. utnämnt fisk. i hovr. f. Övre Norrland Kaspars Berzins att vara rådm. i Haparanda tr,
    13 dec. 1974 förlängt förordnandet för rådm., tillika avd.ordf., i Norrköpings tr Georg Danckwardt att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm.i tr t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1975,
    s. d. förlängt förordnandet för rådm. i Norrköpings tr Helge Olsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som rådm., tillika avd.ordf., i tr t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1975,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Göta hovr. Bo Severin att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Norrköpings tr samt
    20 dec. 1974 utnämnt t.f. rådm. i Luleå tr, ass. i hovr. f. Övre Norrland Torborg Björling att vara rådm. i Bodens tr.
    Regeringen har
    9 jan. 1975 förordnat rådm., tillika avd.ordf., i Uppsala tr Lars Bruhn att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Uppsala läns norra tr samt
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Uddevalla tr Katarina Alsterlund att vara rådm. i Göteborgs tr.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 6 dec. 1974 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Bertil af Klinteberg att vara ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs o. Bohus län samt Älvsborgs län.

 

Domstolsväsendets organisationsnämnd (DON). K. M:t har 13 dec. 1974 förlängt förordnandet för lagm. i Norrköpings tr Carl-Anton Spak att vara chef för kansliet hos DON.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    6 dec. 1974 utnämnt polisint. i Sthlms polisdt Bert Lewinson att vara polisöverint. i dt samt
    13 dec. 1974 utnämnt t.f. polismäst. i Älmhults polisdt, polissekr. i Örnsköldsviks polisdt Kaj Månsson att vara polismäst. i Älmhults polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 9 jan. 1975 utnämnt rådm. i Växjö tr Anders Nordenadler att vara länsåkl. för speciella mål.
    Riksåklagaren har
    12 dec. 1974 utnämnt distr.åkl. i Luleå åkl.dt Björn Parment att vara chefsåkl. i dt samt
    18 dec. 1974 utnämnt distr.åkl. i Helsingborgs åkl.dt Jan Lindegård att vara chefsåkl. i Norrköpings åkl.dt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 13 dec. 1974 antagits Lena Andersson, Malmö, Vojtěch Gajdušek, Malmö, Torsten Jacobsson, Göteborg, Karl W. Quiding, Sala, Bertil Rinstad, Karlstad, Ulric Sundström, Lund, Tore Surtin, Stockholm, och Tore Wiwen-Nilsson, Malmö.