Kurser i europeisk integration. Europa Instituut vid Amsterdams universitet och Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) anordnar liksom tidigare år under kommande läsår (9 sept. 1975—30 april 1976) en internationell kurs på engelska språket i europeisk integration. Kursen är avsedd för jurister, ekonomer och statsvetare. Dessutom anordnas under tiden 18—29 aug. 1975 en International Summer Course in Legal Aspects of European Integration, avsedd för praktiskt verksamma jurister som vill skaffa sig en orientering på ämnesområdet. Upplysningar kan fås från NUFFIC, Molenstraat 27, Haag.
O. B.