Tingsrätterna. Regeringen har
    13 febr. 1975 utnämnt rådm. i Halmstads tr Agge Gustafsson att fr. o. m. den 1 juli 1975 vara lagm. i Mjölby tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Övre Norrland Bo Lid att vara lagm. i Sandvikens tr,
    s. d. utnämnt rådm., tillika vice ordf. på avd., i Malmö tr Bo Lindsten att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    27 febr. 1975 utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Runo Håkansson att vara rådm. i Kristianstads tr,
    6 mars 1975 förordnat rådm. i Uppsala tr Jan Dufwa att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm., tillika avd.ordf., i tr samt
    s. d. utnämnt t.f. rev.sekr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Bjarne Ståhlgren att vara rådm. i Uddevalla tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    20 febr. 1975 förordnat t.f. polisint. i Helsingborgs polisdt, polisint. i Lunds polisdt Kaj Hansson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Eslövs polisdt samt
    13 mars 1975 utnämnt t.f. polismäst. i Luleå polisdt Bo Sjöberg att vara polismäst. i Linköpings polisdt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 13 febr. 1975 utnämnt t.f. länsåkl. i Hallands län, länsåkl. i Östergötlands län Brynolf Wendt att vara länsåkl. i Hallands län.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 7 mars 1975 antagits Robert Barck, Västervik, Lars Dominique, Örnsköldsvik, Claes Lundblad, Göteborg, Bengt H. Nilsson, Stockholm, Ulf Nordström, Stockholm, Magnus Norell, Jönköping, Peter Schönewald, Jönköping, Johnny E:son Wallin, Karlskrona, och Thomas Wilander, Göteborg.