Notiser 509Gunnar Robert Gneib avled 1 nov. 1974. Han var född 4 jan. 1890 i Kristianstad, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Lund 1915. Efter tingstjänstgöring var han åren 1918—38 verksam hos Göteborgs stad och ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1938.

 

Sten Bertil Ahrnborg avled 8 nov. 1974. Han var född i Stockholm 28 juli 1897, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1925 med egen rörelse i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1924.

 

Erik Daniel Schmeling avled 30 nov. 1974. Han var född i Gränna 13 maj 1891, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Östersund och blev led. i samfundet 1928.

 

Frans Karl Ivar Öhman avled 27 dec. 1974. Han var född i Stockholm 20 nov. 1903, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge och blev assessor där 1936 samt hovrättsråd 1942 och rev.sekr. 1943. Han blev häradshövding i Oxie och Skytts domsaga 1955.

 

Carl Jacob Cederlund avled 1 jan. 1975. Han var född i Mönsterås, Kalmar län, 11 april 1903, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1934.

 

Per Gustaf Eldin avled 25 jan. 1975. Han var född i Stockholm 8 febr. 1910, avlade stud.ex. 1929 och jur.kand.ex. i Uppsala 1935. Efter tingstjänstgöring började han 1939 tjänstgöra i jordbruksdepartementet, blev andre kanslisekr. 1946, förste kanslisekr. 1952, byrådir. 1961 och kansliråd 1964.

 

Sven Gustaf Adolf Colleen avled 28 jan. 1975. Han var född i Stockholm 10 april 1909, avlade stud.ex. 1927 och jur.kand.ex. i Uppsala 1932. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev led. isamfundet 1937.

 

Lars Olof Tillner avled 7 febr. 1975. Han var född i Kullings-Skövde, Älvsborgs län, 25 sept. 1892, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Uppsala 1919. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt och tjänstgjorde 1926—29 såsom bitr. domare i Sollentuna och Färentuna domsaga samt 1930—36 såsom vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol. Åren 1936—49 var han häradshövding i Piteå domsaga och åren 1950—59 häradshövding i Hallands mellersta domsaga.

 

Erik Fristedt avled 10 febr. 1975. Han var född i Karlstad 1 juli 1899, avlade stud.ex. 1917 och jur.kand.ex. i Stockholm 1922. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt och blev e. o. assessor där 1932. Åren 1936—47 var

 

510 Notiserhan häradshövding i Torneå domsaga och 1949—61 fastighetsboksuppläggare i Falu domsaga.