Ernst Lars Erik Fogelklou avled 15 febr. 1975. Han var född i Halmstad 24 mars 1909, avlade stud.ex. 1927 och jur.kand.ex. i Lund 1933. Efter tingstjänstgöring anställdes han som bankjurist i Skandinaviska banken 1936 där han blev bitr. dir. 1957 och dir. 1960. Han var expert i jordabalksutredningen 1962—63 och har utgivit ett flertal skrifter främst i skatterättsliga frågor.

 

Karl-Erik Ragnwald Widén avled 16 febr. 1975. Han var född i Nye, Småland, 1934, avlade stud.ex. 1955 och jur.kand.ex. i Uppsala 1963. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1973.

 

Per Ulf Lindqvist avled 22 mars 1975. Han var född i Ljusdal, Gävleborgs län, 23 jan. 1917, avlade stud.ex. 1937 och jur.kand.ex. i Uppsala 1942. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1955 med egen rörelse i Boden. Han blev led. i samfundet 1949.

 

Bengt Alexander Scherdin avled 25 april 1975. Han var född i Stockholm 3 febr. 1890, avlade stud.ex. 1908 och jur.kand.ex. i Stockholm 1914. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1929. Han blev 1930 rev.sekr. och 1935 ånyo hovrättsråd i Svea hovrätt.

 

Karl Gösta Henrik Sandstedt avled 6 maj 1975. Han var född i Virserum, Kalmar län, 6 aug. 1900, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. i Stockholm 1924. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev led. i samfundet 1929.

 

Jarl Fritz Harald Hansson Prom avled 8 maj 1975. Han var född i Kristianstad 15 okt. 1905, avlade stud.ex. 1926 och jur.kand.ex. i Uppsala 1932. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1942. Han blev 1947 borgmästare i Vänersborg. Från 1956 var han statens förlikningsman i femte distriktet.

 

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    5 maj 1975 förordnat byråchefen Norman Bishop att vara expert i ungdomsfängelseutredningen samt
    7 maj 1975 förordnat hovr.lagm. Erik Holmberg att vara ordf. och hovr.ass. Kjell Nordlin g att vara sekr. i utredn. om offentliga funktionärers tystnadsplikt.
    Statsrådet Lidbom har
    15 april 1975 förordnat landstingsrådet Olov Lekberg att vara ordf. i en utredning ang. förbättrat konsumentskydd vid förvärv av småhus m. m. samt
    18 april 1975 förordnat apotekare Carl Olof Rosén och med. lic. Stig Wahlqvist att vara experter i produktansvarskommittén.

 

Finansdepartementet. Regeringen har 10 april 1975 förordnat t.f. dep.rådet i finansdep:t Odd Engström att vara dep.råd i dep:t.