Personalnotiser 511Industridepartementet. Regeringen har
    3 april 1975 förordnat kanslirådet i industridep:t Sten Niklasson att vara dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat dep.sekr. i industridep:t Lars Hjorth att vara kansliråd i dep:t,
    15 maj 1975 förordnat dep.rådet i industridep:t Karl-Henrik Pettersson att vara planeringschef i dep:t,
    s. d. förordnat kanslirådet i industridep:t Gerhard Rundquist att vara t. f. dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat dep.sekr. i industridep:t Gunnar Österberg att vara t. f. kansliråd och chef för enheten för branschpolitik i dep:t.

 

Domstolsverket. Regeringen har
    24 april 1975 förordnat chefen för enhet hos domstolsväsendets organisationsnämnd (DON), ass. i Svea hovr. Gunnar Sönnerhed, chefen för enhet hos DON, ass. i Göta hovr. Lars Åhlén samt chefen för enhet hos DON, dep.sekr. i justitiedep:t Mats Larsson att vara byråchefer i domstolsverket samt
    7 maj 1975 förordnat ass. i Göta hovr. Lennart Thorelli att vara byråchef i domstolsverket.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    17 april 1975 förordnat just.rådet Torkel Nordström att vara ordf. på avd. i högsta domstolen samt
    7 maj 1975 förordnat e. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Åke Sundström att vara e. o. rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 7 maj 1975 förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Sthlms län Bo Holmberg att inneha långtidsvik. på tjänst som reg. rättssekr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 17 april 1975 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Roland Nordberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som ass. i kammarrätten.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    17 april 1975 förordnat ass. i Svea hovr. Torgil Melin att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr,
    24 april 1975 förordnat byrådir. vid Sthlms tr Bertil Hagberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som avd.dir. vid tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Lycksele tr Jan Ohlsson att vara rådm. i Hässleholms tr,
    7 maj 1975 utnämnt ass. i Svea hovr. Christer Borlind att vara rådm. i Halmstads tr samt
    15 maj 1975 förordnat ass. i Svea hovr. Knut Öhrström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Handens tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 17 april 1975 utnämnt rådm. i Gävle tr Tomas Nordqvist att vara ordf. i hyresnämnderna för Kopparbergs län och Gävleborgs län.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 7 april 1975 utnämnt distr.åkl. i Skövdeåkl.dt Nils Thomsen att vara chefsåkl. i Ängelholms åkl.dt.

 

Kriminalvårdsverket. Regeringen har 7 maj 1975 förordnat utnämnde krim.vårdsinsp., skyddskons. i Falu dt Nils Altahr-Cederberg att vara krim.vårdsdir. i Kumlaregionen inom krim.vårdsverket.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    17 april 1975 utnämnt t. f. länspolischefen hos länsstyrelsen i Kopparbergs län Ulf Karlsson att vara länspolischef hos länsstyrelsen i länet,

 

512 Personalnotiser    24 april 1975 utnämnt t. f. länspolischefen hos länsstyrelsen i Uppsala län, länspolischefen hos länsstyrelsen i Jämtlands län Gösta Lindberg att vara länspolischef hos länsstyrelsen i förstnämnda län,
    s. d. utnämnt t. f. polismäst. i Strömstads polisdt Erik Westman att vara polismäst. i dt,
    7 maj 1975 utnämnt polismäst. i Visby polisdt Torsten Fellstedt att vara polismäst. i Jönköpings polisdt samt
    s. d. utnämnt polisint. i Karlstads polisdt Eliel Stiernö att vara polismäst. i Lindesbergs polisdt.