Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Regeringen har
    24 april 1975 förordnat fil. lic. Jan-Erik Karlsson att vara föreståndare för skrifttekniska avd. vid SKL samt
    s. d. förordnat doc. Lennart Carlsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som föreståndare för fysikalisk-tekniska avd. vid SKL.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits, 11 april 1975 Mats Bendrik, Stockholm, Mikael Clemens, Stockholm, Bengt Knutsson, Växjö, Bengt Modéer, Malmö, Gunnar Nord, Stockholm, Håkan Roth, Göteborg, ran Waldenström, Norrköping, och Bertil Wimmerstedt, Göteborg samt 16 maj 1975 Sölve Bengtson, Stockholm, Lars Djurberg, Karlskoga, Björn Hagenfelt, Helsingborg, Klas Hökerberg, Stockholm, Ragnar Lundgren, Stockholm, Mart Saving, Stockholm, Lars Ståhlberg, Gävle, och Anders Winblad, Lund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättelser i föregående häfte av SvJT:
    S. 356 st. 2 slutet: "Detta är ännu ett skäl — — — domstol." ersätts med följande: Detta är ännu ett skäl att hålla isär de bägge grupperna, eftersom man i vissa fall — trots preklusion av x, y och z — måste betrakta förändringar inom denna grupp som irrelevanta. Som bekant gäller inte detta i dag.
    S. 378 st. 3 sista meningen: "inte" utgår.