Marknadsdomstolens avgöranden 1971—1973. Sthlm 1974. Liber Förlag. 490 s. Kr. 85,00.

 

Genom marknadsdomstolens försorg har Liber förlag utkommit med en prejudikatsamling i vilken resultatet av marknadsdomstolens rättsbildande verksamhet under de tre första åren presenteras. Avsikten är att volymer av detta slag fortsättningsvis skall ges ut med några års mellanrum. Avgörandena är återgivna in extenso, och i vissa fall har de försetts med illustrationer. Presentationen av avgörandena inleds med en "rubrik" som anger parterna i ärendet, frågeställningen och i flertalet fall även ärendets utgång. Förutom meddelade avgöranden innehåller volymen ett rubrikregister och ett sakregister samt texten till de aktuella lagarna. Rubrikregistret och de aktuella lagarna har även översatts till engelska.
B. F.

 

35—753005. Svensk Juristtidning 1975