Europeiskt justitieministermöte i Strasbourg
Den 22 maj 1975 hölls ett europeiskt justitieministermöte i Obernai i närheten av Strasbourg. Detta möte hade en mindre formell karaktär än de nio europeiska justitieministermöten som tidigare har ägt rum. De tidigare mötena har hållits i Paris 1961, i Rom 1962, i Dublin 1964, i Västberlin 1966, i London 1968, i Haag 1970, i Basel 1972, i Lidingö 1973 och i Wien 1974 (SvJT 1961 s. 528, 1962 s. 775, 1964 s. 388, 1966 s. 481, 1968 s. 596, 1970 s. 692, 1972 s. 804, 1973 s. 737 och 1974 s. 608).
    I Obernai-mötet deltog Belgiens, Cyperns, Frankrikes, Förbundsrepubliken Tysklands, Irlands, Luxemburgs, Schweiz', Sveriges, Turkiets och Österrikes justitieministrar. Från Storbritannien deltog the Attorney General och the Lord Advocate. Danmark, Nederländerna och Norge företräddes av tjänstemän i resp. justitiedepartement.
    Från Sverige deltog justitieminister Lennart Geijer och rättschefen Staffan Vängby. Sammanlagda antalet deltagare vid mötet var ca 35.
    Vid mötet diskuterades Europarådets möjligheter när det gäller samarbete på det rättsliga området samt kriminalpolitik och internationell terrorism. Med hänsyn till mötets informella karaktär antogs inga resolutioner. En stor del av tiden användes till att diskutera ämnet internationell terrorism. Ministrarna var ense om att denna fråga borde bli föremål för ytterligare diskussion vid nästa justitieministermöte, som kommer att äga rum i Bryssel i juni 1976.
M. J.

 

Studiebesök utomlands. Europarådet anordnar årligen studiebesök för jurister i något eller några av Europarådets medlemsländer. Svenska jurister har möjlighet att delta i sådana studiebesök. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om dessa studiebesök. Formulär för ansökan om deltagande kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementet inges till Europarådet senast 31 okt. 1975.
M. J.