Sveriges Advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Sundsvall 7 juni 1974. Till v. ordf. i styrelsen för tiden 1 juli 1974—30 juni 1975 valdes adv.

 

586 NotiserLars Samzelius, Stockholm. Till led. av styrelsen för tiden 1 juli 1974—30 juni 1976 omvaldes adv. Karl-Erik Larsson, Sundsvall, Lars Laurin, Lund, och Carl Erik Lindahl, Stockholm, samt nyvaldes adv. Lars Rahm och Folke Wistrand, Göteborg. Sedan föreg. års val kvarstår i styrelsen adv. Bure Malmström, Stockholm, ordf., Sven Harald Bauer, Stockholm, Svante Fresk, Karlskoga, Bengt Hesser, Linköping, och Göran Ramberg, Helsingborg.
    I disciplinnämnden valdes adv. Eskil Weibull till ordf. för tiden 1 juli 1974—30 juni 1976 och adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, till v. ordf. för tiden 1 juli 1974—30 juni 1978. Adv. Stig Assarson, Stockholm, och Hans Lidén, Oskarshamn, nyvaldes till led. i nämnden, medan adv. Sven Colleen, Göteborg, Sven Janzon och Åke Svenson, Stockholm, samt Lennart Vilén, Malmö, kvarstår sedan föreg. års val.
    Vid slutet av 1974 utgjorde antalet ledamöter i samfundet 1 406.