Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under verksamhetsåret 1973/74 sammanträtt fem gånger. Styrelsen har utgjorts av hovrättsfisk. Tomas Stahre, ordf., hovrättsass. Stefan Idefelt, v. ordf., hovrättsfisk. Jan-Peter Duker, sekr. och kassaförv., och Bo Wiegert samt tingsfisk. Torgny Werger.
    Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll årsmöte 19 mars 1975. Därvid valdes till styrelse Frank Orton, ordf., Axel Lundqvist, v. ordf., Gunnar Bergholtz, sekr. och kassaförv., Ulla Öhman och Lars Göran Abelson. Till suppl. i styrelsen utsågs Sigurd Heuman, Sven Cavallin och Marianne Lejman.
    Föreningen har under verksamhetsåret anordnat föredrag tillsammans med Jurist- och samhällsvetareförbundets avdelning i Skåne och med Föreningen yngre jurister på advokatbyråer i Malmö—Lund-regionen. Föreningen har närmare hundratalet medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1974 sammanträtt två gånger. Styrelsen har bestått av hovrättsass. Jan Wetterberg, ordf., hovrättsfisk. Lars Samuelson, v. ordf., fiskalsasp. Lars Svensson, sekr. och kassaförv., hovrättsfisk. Bengt Björklund och fiskalsasp. Ann-Christine Persson. Hovrättsfisk. Kenneth Ström och Staffan Levén har varit suppl. i styrelsen.
    Föreningen har under 1974 haft omkring 70 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har under 1974 sammanträtt tre gånger. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av t. f. rådmannen Gunnar Sjöblom, ordf., hovrättsass. Bengt Stenudd, kassaförv., och hovrättsfisk. Gunnel Wennberg, sekr.
    Föreningen har omkring 30 medlemmar.

 

Jönköpings Juridiska Förening höll årsmöte 22 april 1974, vid vilket f. d. hovrättspres. Joél Laurin utsågs till hedersledamot av föreningen som tack för hans mångåriga insatser såsom styrelseledamot och ordf. och för hans fortfarande visade stora intresse för föreningen. Efter årsmötet informerade justitieminister Lennart Geijer om aktuell kriminalpolitik. Vid sammanträde 2 dec. redogjorde lagmannen Carl-Anton Spak, ordf. i 1972 års domarutredning, för utredningens betänkande.
    Föreningens styrelse består av länsrådet Erik Lilliesköld, ordf., hovrättspres. N. Erik Åqvist, v. ordf., hovrättslagmannen Bertil Höijer, adv. Bengt H. Skantze, länspolischefen Bertil Ankar, länsåkl. Kjell Stenberg, länsrådet Ragnar Forss, hovrättsrådet Lennart Sjögreen, rådmannen Bertil Hagard och bankjuristen Ingvar Melin, sekr. och kassaförv.
    Föreningen har omkring 180 medlemmar.