Tingsrätterna. Regeringen har
    29 maj 1975 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i Malmö tr Sven-Erik Naumann att vara rådm. i tr,
    12 juni 1975 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Ove Thulin att vara lagm. i Mölndals tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr., ass. i Svea hovr. Åke Sundström att vara rådm. i Svartlösa tr,
    s. d. utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Tomas Krüeger att vara rådm. i Gävle tr,
    s. d. utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Jan Ståhl att vara rådm. i Växjö tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Oskarshamns tr Gunnar Gyllenram att vara rådm. i Kalmar tr,
    s. d. utnämnt särskilda inskrivningsdomaren i Sollentuna o. Färentuna tr Vanja Nordström att vara rådm. i tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Ann-Mari Tengström att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat t. f. chefsrådm. i Uppsala tr Jan Dufwa att vara ordf. i tr i dess egenskap av fast.domstol,
    18 juni 1975 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Gerdt Wikstrand att vara rådm. i Stenungsunds tr,
    26 juni 1975 utnämnt ass. i Göta hovr. Carl Odencrants att vara rådm. i Kristianstads tr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Oskarshamns tr, ass. i Göta hovr. Kjell Billund att vara rådm. i Lycksele tr,
    s. d. förordnat lagm. i Luleå tr Jan Lindström att vara ordf. i tr i dess egenskap av fast.domstol samt
    3 juli 1975 utnämnt t. f. rådm. i Luleå tr Bengt Stenudd att vara rådm. i tr.

 

Notarienämnden. Regeringen har 12 juni 1975 entledigat pres. i kammarrätten i Sthlm Gustaf Hedborg från uppdraget att vara led., tillika ordf., i notarienämnden samt förordnat led. i nämnden, gen.dir. i domstolsverket Mats Börjesson att vara ordf. i nämnden.

 

    Tjänsteförslagsnämnden. Regeringen har 12 juni 1975 till led. i tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet förordnat gen.dir. i domstolsverket Mats Börjesson, tillika ordf., högsta domstolens ordf., just.rådet Sven Edling, tillika vice ordf., reg.rättens ordf., reg.rådet Olov Hegrelius, pres. i hovr. f. Västra Sverige Gunnar Lagergren, pres. i kammarrätten i Sthlm Gustaf Hedborg, lagm. i Malmö tr Johan Björling, utnämnde lagm. i Mjölby tr Agge Gustafsson och lagm. i kammarrätten i Sthlm Carl Axel Petri.

 

    Polisväsendet. Regeringen har
    22 maj 1975 utnämnt polismäst. i Borås dt Gösta Blomberg att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Skaraborgs län,
    s. d. utnämnt polismäst. i Örebro dt Yngve Nylander att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Örebro län,
    29 maj 1975 utnämnt t. f. polismäst. i Storumans polisdt Lennart Malm att vara polismäst. i dt,
    s. d. utnämnt t. f. polismäst. i Malungs polisdt Bengt Enander att vara polis-

 

592 Personalnotisermäst. i Arvidsjaurs polisdt,
    s. d. utnämnt t. f. polismäst. i Ljusdals polisdt Evert Gyllander att vara polismäst. i dt,
    s. d. utnämnt polisint. i Huddinge polisdt Anders Blomquist att vara polismäst. i dt,
    12 juni 1975 utnämnt t. f. länspolischefen hos länsstyrelsen i Jämtlands län Lars Olsson att vara länspolischef hos länsstyrelsen i nämnda län,
    s. d. utnämnt länspolischefen hos länsstyrelsen i Gävleborgs län Ingvar Andersson att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Jönköpings län,
    24 juli 1975 utnämnt och förflyttat länspolischefen hos länsstyrelsen i Värmlands län Sven-Erik Erstam att vara länspolischef hos länsstyrelsen i Gävleborgs län samt
    s. d. utnämnt polisint. i Malmö polisdt Ulf Fornander och Gustaf Andersson samt kammaråkl. i Malmö åkl.dt Sven Rignell att vara polisöverint. i Malmö polisdt.