Åklagarväsendet. Regeringen har
    29 maj 1975 utnämnt chefsåkl. i Malmö åkl.dt Åke Sandberg att vara överåkl. i dt samt
    s. d. förordnat kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Göran Salmonson att vara länsåkl. i Östergötlands län.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 13 juni 1975 antagits Suzanne Ahlner, Lund, Tommy Brenner, Vetlanda, Lennart Gabrielson, Jönköping, Mårten Janzon, Stockholm, Benneth Johansson, Stockholm, Lars G:son Nydell, Nyköping, Börje Sörensen, Stockholm, och Folke Winroth, Stockholm.