Danske personalnotitser

 

Højesteretspræsident Jørgen Trolle har taget sin afsked med udgangen af marts måned 1975.
    Højesteretspræsident Trolle er født i 1905 og juridisk kandidat fra 1928. I 1929 blev han ansat i justitsministeriet, i 1941 udnævntes han til statsadvokat i København, i 1950 til dommer i Østre landsret, i 1954 til dommer i højesteret, og siden 1971 har han været rettens præsident.
    Han har været medlem af eller formand for en lang række kommissioner og udvalg, hvoraf især kan fremhæves arveretskommissionen, det grønlandske lovudvalg, udvalget om statens og kommunernes erstatningsansvar, voldgiftslovudvalget, forsikringskommissionen og formandskabet for Genevekonferencen, der udarbejdede konventionen af 1961 om handelsvoldgift. Han har ligeledes et langt juridisk forfatterskab bag sig og blev i 1959 udnævnt til æresdoktorved Københavns universitet. Uden for juristernes kreds er han især kendt forsin interesse for kunst og for ornitologi.
    Som ny præsident for højesteret er udnævnt højesteretsdommer Mogens Hvidt, og som ny dommer i højesteret er udnævnt politidirektør i København Peter Christensen.
    Som ny politidirektør er udnævnt afdelingschef Poul Eefsen, justitsministeriet.
    Byretspræsident Erik Broger, København, har taget sin afsked, og som ny præsident er udnævnt afdelingschef N. C. Bitsch, justitsministeriet.
    I justitsministeriet er kontorcheferne Ole Due og Niels Pontoppidan udnævnt til afdelingschefer.
K. F.