Juristklubben i Linköping utsåg vid årsmöte 12 dec. 1973 till styrelse adv. Sven-Hugo Sandberg, ordf., länsåkl. Jan Lindegård, v. ordf., länsass. Lars Näslund, sekr. och bankjuristen Staffan Avenius, kassör.
    Efter årsmötet informerade Avenius om den nya kammarrättens organisation och verksamhet. Vid sammanträde 19 okt. 1974 höll naturvårdsintendenten, fil. lic. Arne Krigström och länsass. Hans Fernwall föredrag under mottot "Naturvårdslagstiftningen — naturreservat, fågelskydd, grustäkt m. m.". En paneldiskussion arrangerades 19 nov. under rubriken "Skattebrottslagen i teori och praktik" med deltagande av länsåkl. Jan Lindegård, rev.dir. Karl Erik Nord, krim. insp. Curt Samuelsson och revisorn Bo Hellgren.
    Föreningen har ett sextiotal medlemmar.

 

Nordvästra Skånes Juristförening höll årsmöte 16 maj 1974 med föredrag av taxeringsrevisorn Sven G. Björnesjö under rubriken "Skatta och var glad". Föreningens styrelse består av chefsåkl. Sven Ankar, ordf., lagmannen Wilhelm Stoltz, rådmannen Karl Arvid Berglund samt adv. Bengt Holmberg och Bertil Uddborn, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 100 medlemmar.

 

Hallands Juristförenings styrelse har under 1974 utgjorts av landshövdingen Yngve Holmberg, ordf., rådmannen Sixten Lundmark, v. ordf., länsass. Åke Andrén, lagmannen Bo Nilsson-Dag och adv. Hans-Erik Enghoff med landskamreren Sven Svensson och länsåkl. Brynolf Wendt som suppl. Adv. Hans-Erik Enghoff har varit kassaförv. och adv. Hans Norell sekr. och klubbmästare.
    Vid årsmötet i dec. 1974 berättade lagmannen Axel Lindskog, Varberg, domarminnen under rubriken "Trettio år som domare i Halland".
    Föreningen har ett 80-tal medlemmar.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1974 hållit fem sammanträden. Bland programmen märks föredrag 11 febr. av statsrådet Carl Lidbom över ämnet "Politiken och lagstiftningen", 1 april av prof. Stig Strömholm under rubriken "Rättsordningen som system — historiska och aktuella synpunkter", 16 okt. av prof. Per Olof Ekelöf över ämnet "Den nya rättegången i små tvistemål" och 20 nov. av prof. Sven-Olof Lodin över ämnet "Hur kommer inkomstskatten att utvecklas? Problem och reformförslag".
    Klubbens styrelse bestod under året av adv. Folke Wistrand, ordf., kammarrättslagmannen Leif Ekberg, v. ordf., kammaråkl. Claes-Axel Olsson, kassaförv., kammaråkl. Anne Marie Ros, sekr., stadsombudsmannen Tommy Nilsson, klubbmästare, rådmannen Börje Duus och hovrättslagmannen Tomas Löfstedt. Vid årsmötet i nov. valdes Ekberg till ny ordf., och Löfstedt till nyv. ordf. Till ny kassaförv. valdes polisintendenten Jan Wärnhall. Övriga förtroendemän omvaldes.
    Antalet medlemmar uppgick under året till omkring 570.