Notiser 685Värmlands läns juristförening höll under 1974 sammanträde 4 mars, med föredrag av justitieminister Lennart Geijer om kommande lagstiftning på straffrättens område, samt årsmöte 16 april.
    Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av adv. Sten Hellekant, ordf., rådmannen Arne Mannerstedt, v. ordf., chefsåkl. Ernst Holmberg,, sekr., adv. Bertil Rinstad, kassör, och bankdir. Åke Lindell. Suppl. i styrelsen har varit tingsfisk. Gunnar Kihlgren och länsass. Ulf Hahne.
    Föreningen har under året haft omkring 60 medlemmar.

 

Eskilstuna-Strängnäs Juristklubb höll årsmöte 7 juni 1974 samt höstsammankomst 19 nov. 1974 med föredrag av rådmannen Bengt-Olof Berggren, Eskilstuna, om övervakningsnämndernas arbete.
    Styrelsen har bestått av chefsåkl. Gunnar Rosenkvist, ordf., adv. Nils Nilsson, sekr., bankjuristen Gerhard Thorén, kassör, och rådmannen Tage Andersson, klubbmästare.
    Klubben har omkring 35 medlemmar.

 

Västmanlands Juristförening höll under verksamhetsåret 1974 fyra sammankomster, 4 april med föredrag av KO Sven Heurgren över ämnet "Konsumenträtten — ett rättsområde i snabb utveckling", 11 maj med båtutflykt till Ängsö slott, 3 okt. med besök hos ASEA i Västerås och 9 dec. årsmöte med föredrag av prof. Jan Ramberg under rubriken "Aktuella avtalsrättsliga spörsmål".
    Styrelsen har under året bestått av ombudsmannen Alf-Erik Norén, ordf., adv. Anders Morén, v. ordf., jur. kand. Bo Holmer, sekr., bankjuristen Bo Forssander, skattmästare, tingsnotarien Siiri Vaks, klubbmästare, samt adv. Åslög Bäck och rådmannen Stig Ramkull. Vid årsmötet i dec. valdes Morén till ordf., chefsåkl. Tord Wessman till v. ordf., och rådmannen Bo Harling till led. av styrelsen, var jämte Holmer, Forssander, Siiri Vaks och Åslög Bäck omvaldes till sina förtroendeposter.
    Föreningen har omkring 130 medlemmar.

 

Dalarnas Juristförenings styrelse har under år 1974 utgjorts av adv. Roland Eliason, ordf., lagmannen Carl-Anders Hallenberg, v. ordf., stadsjuristen Göran Löfgren, sekr., länsåkl. Lennart Larsson, kassaförv., adv. Gunnar Lundgren, klubbmästare, samt rådmannen Carl-Oscar Larsson och länsass. Mats-Gunnar Svennung.
    Föreningen har under året haft omkring 60 medlemmar.

 

Gefleborgs läns juristförening höll under 1974 fyra sammankomster, 20 febr. med föredrag av utredn. sekr. Sven-Olof Bergström under rubriken "Vad gör ni av våra pengar?", 5 juni med information av hovrättsass. Leif Carbell om konsumentköplagen, 23 okt. med föredrag av prof. Robert Boman om rättegången i tvistemål om mindre värden och 11 dec. med redogörelse av förste länsass. Claes Lövgren över ämnet "Återkallelse av körkort nu och i framtiden".
    Föreningens styrelse består av adv. Bo Callgren, ordf., förste länsass. Claes Lövgren, v. ordf., chefsåkl. Lars Lundgren, sekr., bankjuristen Carl-Göran Wallman, kassaförv., samt adv. Odd Kjölsrud, klubbmästare.
    Föreningen har omkring 75 medlemmar.

 

Västernorrlands Juristklubb höll under 1974 sammanträde 8 febr. med föredrag av riksdagsmannen Håkan Winberg under rubriken "Domare i riksdagsbänk" och årsmöte 20 sept. med anförande av förste byråinspektören Lars Guvå över ämnet "Natur och naturvård i Västernorrlands län".
    Styrelsen har bestått av hovrättspres. Åke von Schultz, ordf., länsrådet Sven Wasteson, v. ordf., lagmannen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström samt rådmannen Rolf Hammar, sekr., kassaförv. och klubbmästare.
    Klubben har omkring 100 medlemmar.