KO OCH OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
KO Sven Heurgren påpekar i beskrivningen av sin verksamhet i SvJT 1974 på s. 574 att offentlighetsprincipen givetvis bidrar till en betydande infor-

 

 

76    

 

77    

 

78 KO och offentlighetsprincipennare. Resultatet av anmälan blev att företagets system godtogs av KO med vad som i sak måste betecknas som obetydliga förändringar. Resultatet av publiciteten däremot blev att det uppstod en allvarlig förtroendeklyfta mellan företag och anställda med åtföljande svåra konsekvenser för bolaget (och därmed givetvis också för alla dess medarbetare).
    Enligt min mening finns det utrymme för den åsikten att en rättskipning som på det sättet flyttas från ämbete och domsalar till massmedia tål att diskuteras, och till och med för den uppfattningen att det vore alldeles naturligt att jämställa anmälningar till KO med sådana handlingar beträfmande enskilda personer som i ärenden hos polis och åklagare icke utlämnas utan särskilda skäl. Detta skulle icke innebära något ingripandesom i nämnvärd omfattning inkräktar på den viktiga och nödvändiga offentlighetsprincipen. Möjligheten att kontrollera KO:s verksamhet förblir oförminskad.
Stig Sohlberg