766Nytt justitieråd. Regeringen har 16 okt. 1975 utnämnt t. f. rättschefen i justitiedepartementet Anders Knutsson till justitieråd fr. o. m. 10 nov. 1975.
    Justitierådet Knutsson är född i Stockholm 1931. Han avlade stud.ex. där 1949, blev fil. kand. i Uppsala 1952 och jur. kand. där 1956. Efter tingstjänstgöring i Södertörns domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1960 och assessor 1967. Åren 1962—65 var han sekreterare i arbetsdomstolen. Sedan 1966 har han tjänstgjort i justitiedepartementet, där han blev kansliråd 1969, departementsråd 1971 och t.f. rättschef 1973. Han har varit vice ordförande i allmänna reklamationsnämnden sedan 1971 och i arbetsdomstolen sedan 1974. Han är sedan 1974 ordförande i varumärkesutredningen.
    Justiterådet Knutsson var åren 1968—72 redaktör för Svensk Juristtidning.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    18 sept. 1975 förordnat bitr. överlantmät. Hans-Yngve Eriksson att vara expert i fastighetsdatakommittén,
    s. d. förordnat hovr.fisk. Lars-Göran Jerrstedt att vara bitr. sekr. i konkurslagskommittén,
    25 sept. 1975 förordnat hovr.fisk:a Claes Örn och Göran Regner, polissekr. Nils Erik Åhmansson samt hovr.ass. Ann-Christine Zachrisson att biträda i dep:t,
    30 sept. 1975 förordnat polismästarna Bengt Erlandsson och Harald Erling, länspolischefen Sven-Erik Erstam, länsöverdir. Tore Nyqvist, rikspolischefen Carl Persson, kanslirådet Gösta Welander samt förbundsordf. Sture Wendin att vara experter i utredningen om polisens uppgifter, utbildning och organisation m. m. samt förordnat informationssekr. Ebbe Carlsson att vara bitr.sekr. i utredningen,
    16 okt. 1975 förordnat rådm. Karl-Olof Lidin att vara expert i tystnadspliktskommittén,
    s. d. förordnat hovr.ass. Axel Edling att biträda i dep:t samt
    22 okt. 1975 förordnat hovr.ass. Bertil Werner att vara sekr. i utredn. om allmän översyn av rättshjälpssystemet.
    Statsrådet Lidbom har
    30 sept. 1975 förordnat hovr.ass. Jim Josefsson att vara bitr. sekr. i utredn. om utländska övertaganden av svenska företag samt
    16 okt. 1975 förordnat universitetslektorn Bill Dufwa att vara expert i produktansvarskommittén.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    18 sept. 1975 på begäran entledigat just.rådet Sven Edling vid utgången av december 1975,
    19 okt. 1975 förordnat e. rev.sekr. Hans Björkegren att vara e. o. rev.sekr.
    23 okt. 1975 förordnat hovr.ass. Marianne Adolfsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    16 okt. 1975 förordnat e. reg.rättssekr:a Ingvar Nilsson och Göran Andersson att vara e.o. reg.rättssekr.
    s. d. förordnat t.f. reg.rättssekr. Rolf Berggren att vara e. reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm, länsass. vid länsstyrelsen i Örebro län Jan Adèll, länsass. vid länsstyrelsen i Gbgs o. Bohuslän Christer Törnros, t.f. kammarrättsass. i kammarrätten i Göteborg Klaus Bärthel o. kammarrättsfisk. i kammarrätten i Sthlm Monica Hägg att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.