Personalnotiser 767Hovrätterna. Regeringen har
    18 sept. 1975 utnämnt ass. i Göta hovr. Stig Wenker att vara hovr.råd i hovr.,
    25 sept. 1975 till ass. förordnat, i Svea hovrätt fisk:a Olle Andretzky, Ulf Berg, Per Boholm, Erik Essén, Per Olding, Richard Schreuder och Ove Sköllerholm, i Göta hovrätt fisk:a Jan-Erik Skarborg och Peter Brusevitz, i hovr. för Västra Sverige fisk. Rolf Norr samt i hovr. för Övre Norrland fisk:a Carl Gustaf Lindgren och Claes Göran Rundgren,
    9 okt. 1975 utnämnt t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige Sten Arning och hovr.rådet i hovr. Jan-Eric Jagander att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Lars Thorleif att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Birger Helling att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr., samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Torkel Gregow och ass. i Svea hovr. Bo Melin att vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    9 okt. 1975 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Sverker Widmark att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Magnus Wassén att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt t.f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg, reg.rättssekr. Bengt Monell att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Göteborg Gunilla Brydolf-Berg att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat t.f. kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall, kammarrättsrådet i kammarrätten Olov Mattson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsråd, tillika viceordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Per-Olof Henrikson att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten, samt
    s. d. förordnat t.f. reg.rättssekr. Sven Palme att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    9 okt. 1975 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Torgny Ahlgren att vara lagm. i Mjölby tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Sthlms tr, kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Ingvar Andersson att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Kalmar tr Gunnar Gyllenram att vara rådm. i Oskarshamns tr,
    s. d. utnämnt kronofogden i Karlstads kronofogdedt Tord Eneström att vara rådm. i Karlstads tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Bertil Bjelkengren att vara rådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Lindeli att vara rådm. i Trelleborgs tr,
    s. d. utnämnt rådm., tillika vice ordf. på avd., i Göteborgs tr Lennart Carnemo att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Göteborgs tr Sven Ordqvist att vara rådm., tillika vice ordf. på avd., i tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Ulf Appeltofft att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Trollhättans tr,
    16 okt. 1975 förordnat t.f. rådm. i Karlstads tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Ove Svensson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Köpings tr,
    s. d. utnämnt t.f. rådm. i Göteborgs tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Carl Jesperson att vara rådm. i tr,

 

768 Personalnotiser    23 okt. 1975 utnämnt rådm. i Jönköpings tr Bertil Hagard att vara lagm. i Varbergs tr samt
    s. d. förordnat rådm. i Skövde tr Bertil Holmqvist att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i tr.