Hyresnämnderna. Regeringen har 23 okt. 1975 utnämnt ordf. i hyresnämnden i Göteborg Inge Lindqvist att vara ordf. i hyresnämnden, tillika chef för nämndens kansli.

 

Tjänsteförslagsnämnden. Regeringen har 23 okt. 1975 förordnat hovr.lagm. Anders Litzén att vara led. i tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    18 sept. 1975 utnämnt t.f. polismäst. i Sollentuna polisdt, polismäst. i Lidingö polisdt Ola Axelson att vara polismäst. i Täby polisdt,
    s. d. förordnat t.f. polismäst. i Växjö polisdt, polismäst. i Vänersborgs polisdt Bo Lind att vara polismäst. i Växjö polisdt,
    s. d. förordnat polismäst. i Kungälvs polisdt Göran Anderson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Södertälje polisdt,
    25 sept. 1975 utnämnt polismäst. i Västerås polisdt Harald Erling att vara polismäst. i Helsingborgs polisdt, samt
    9 okt. 1975 utnämnt polisint. i Skellefteå polisdt Stig Holmlund att vara polismäst. i Luleå polisdt.

 

Statens va-nämnd. Statens va-nämnd har 25 sept. 1975 förordnat fiskalen i Svea hovrätt Folke Hammarström att fr.o.m. 1 okt. 1975 upprätthålla befattning som sekreterare i nämnden.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 29 aug. 1975 Åke Bäck, Halmstad, Ulf Dahlgren, Stockholm, Christer Eiserman, Göteborg, Göran Forssberg, Linköping, Gustaf Kahm, Östersund, Hans-Olof Krokstäde, Malmö, Bengt Norell, Skellefteå, Nils-Ivar Ohlsson, Borås, Sven Olsson, Örebro, och Lars-Olof Rosengren, Örebro, samt 3 okt. 1975 Claes Hemmingsson, Stockholm, Magnus Kindstrand, Stockholm, Christopher Lagström, Malmö, Erik af Petersens, Stockholm, och Lars Ranstam, Malmö.